Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με ενδοδαπέδια θέρμανση με την υγρή μέθοδο

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με ενδοδαπέδια θέρμανση με την υγρή μέθοδο παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης τόσο έναντι του στερεόφερτου όσο και του αερόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. FIBRANskin SMART
 4. Ειδικό πάνελ ενδοδαπέδιας θέρμανσης με σωλήνες
 5. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 6. FIBRANskin AQUASTOP
 7. Σοβατεπί
 8. Εσωτερικό επίχρισμα
 9. Εξωτερική τοιχοποιία
 10. Κονίαμα επικόλλησης
 1. FIBRANgeo BP-ETICS
 2. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 3. FIBRANgeo CAP
 4. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 5. Τελικό επίχρισμα
 6. FIBRANxps ETICS GF
 7. Στεγανοποιητική στρώση
 8. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 9. Σφραγιστική μαστίχη
 10. Κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο
 11. FIBRANxps 300