Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με ενδοδαπέδια θέρμανση με την ξηρά μέθοδο

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με ενδοδαπέδια θέρμανση με την ξηρά μέθοδο παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης τόσο έναντι του στερεόφερτου όσο και του αερόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. FIBRANskin SMART
 4. OSB ή MDF ή δυο στρώσεις ινογυψοσανίδας
 5. Ειδικό πάνελ ενδοδαπέδιας θέρμανσης με σωλήνες
 6. Παρκέτο ή μάρμαρο ή πλακάκι
 7. FIBRANskin AQUASTOP
 8. Σοβατεπί
 9. Εσωτερικό επίχρισμα
 10. Εξωτερική τοιχοποιία 
 11. Κονίαμα επικόλλησης
 1. FIBRANgeo BP-ETICS
 2. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 3. FIBRANgeo CAP
 4. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 5. Τελικό επίχρισμα
 6. FIBRANxps ETICS GF
 7. Στεγανοποιητική στρώση
 8. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 9. Σφραγιστική μαστίχη
 10. Κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο
 11. FIBRANxps 300