Μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών- Εξωτερικά

Η μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει θερμομόνωση, στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Επίστρωση δαπέδου
 2. Κονίαμα κάλυψης δικτύων
 3. Αντικραδασμική μεμβράνη FIBRANxpe
 4. Πλάκα δεπέδου
 5. Αποστραγγιστική μεμβράνη
 6. Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη SOLAR DOUBLE SELF ADHESIVE P
 7. FIBRANxps 300/ 400/ 500/ 700 L
 8. Λεπτή στρώση άμμου
 9. Έδαφος
 1. Πεδιλοδοκός
 2. Σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
 3. Κροκάλες
 4. Αποστραγγιστική μεμβράνη
 5. Κονίαμα πλακόστρωσης
 6. FIBRANxps 300/400/500/700 L
 7. Στεγανοποίηση ανωδομής
 8. Εσωτερικό επίχρισμα
 9. Τοιχίο υπογείου