Μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης - Εξωτερικά

Η μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης προσφέρει θερμομόνωση με εξάλειψη των θερμογεφυρών, στεγανοποίηση, προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους και αντισεισμική προστασία.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Επίστρωση δαπέδου
 2. Κονίαμα κάλυψης δικτύων
 3. Αντικραδασμική μεμβράνη FIBRANxpe
 4. Πλάκα σκυροδέματος
 5. Εσωτερικό επίχρισμα
 6. Τοιχίο υπογείου
 7. Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη SOLAR DOUBLE SELF ADHESIVE P
 8. Θερμομονωτική στρώση δαπέδου FIBRANxps 300/400/500/700 L
 1. Θερμομόνωση περιμέτρου FIBRANxps 300/ 400/ 500/ 700 L
 2. Αποστραγγιστική μεμβράνη με γεωύφασμα
 3. Κονίαμα πλακόστρωσης
 4. Κροκάλες
 5. Λεπτή στρώση άμμου
 6. Μπετό καθαριότητας
 7. Έδαφος
 8. Σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα