Μόνωση δαπέδου ισογείου εσχάρα πεδιλοδοκών

Η μόνωση δαπέδου ισογείου εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει θερμομόνωση, περιορισμό την μεταφορά στερεόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου, στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 

 1. Επίστρωση δαπέδου
 2. Μεμβράνη FIBRANskin AQUASTOP
 3. Οπλισμένο κονίαμα
 4. Μεμβράνη FIBRANskin SMART
 5. FIBRANgeo Β-051/ B-571/ BP-30/ BP-50
 6. Κονίαμα κάλυψης δικτύων
 7. Επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CERESIT CR 90
 8. Πλάκα σκυροδέματος
 9. Αποστραγγιστική μεμβράνη
 10. Έδαφος
 1. Πεδιλοδοκός
 2. Κροκάλες
 3. FIBRANxps 300 L
 4. Κονίαμα πλακόστρωσης
 5. Πλάκες πεζοδρομίου
 6. FIBRANxps ETICS GF
 7. FIBRANgeo BP-ETICS
 8. Διπλά οπλισμένη στρώση επιχρίσματος
 9. Εξωτερική τοιχοποιία
 10. Εσωτερικό επίχρισμα