Μόνωση δαπέδου σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο

Η μόνωση δαπέδου σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης από εξωτερικούς ή εσωτερικούς θορύβους.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051BP-30BP-50BP-70
 3. Μεμβράνη FIBRANskin SMART
 4. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 5. FIBRANskin AQUASTOP
 6. Παρκέτο, μάρμαρο ή πλακάκι
 7. Σοβατεπί και σφραγιστική μεμβράνη
 8. Εσωτερικό επίχρισμα
 9. Εξωτερική τοιχοποιία
 10. Κονίαμα επικόλλησης
 11. FIBRANgeo BP-ETICS
 12. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 1. FIBRANgeo CAP
 2. Διπλά οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Τελικό επίχρισμα
 4. Οδηγός εκκίνησης
 5. Επένδυση μαρμάρου, πέτρας ή γρανιτοσοβά
 6. Στεγανοποιητική στρώση
 7. FIBRANxps 300
 8. Αποστραγγιστική μεμβράνη ή γεωύφασμα
 9. Πλάκες πεζοδρομίου
 10. Σκυρόδεμα
 11. Σκύρα - έδαφος