Δάπεδο σε επαφή με μη θερμαινόμενο εσωτερικό χώρο

3.1. Επέμβαση εσωτερικά