Λύσεις για δάπεδα

Η μόνωση δαπέδου παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αυξηση της ηχομόνωσης τόσο έναντι του στερεόφερτου όσο και του αερόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.