Ο τοίχος για υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης και αντοχής

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 και πλάτους 50mm μεταλλικοί ορθοστάτές κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm.
  2. Κατασκευάζεται σύνθετος τοίχος διπλής γυψοσανίδας FIBRANgyps 2 x 12.5mm
  3. Τοποθέτηση 2 στρώσεων πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  4. Επένδυση με διπλή γυψοσανίδα FIBRANgyps 2 x 12.5mm. .

  5. Σημείωση: Η οροφή είναι ένα ανεξάρτητο ελαστικό σύστημα, το οποίο δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με τα περιμετρικά δομικά στοιχεία

Ο τοίχος για υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης και αντοχής

  • κατάλληλός για διαχωριστικές τοιχοποιίες με υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης

FIBRANgeo B-040

  • Συντελεστής λ: 0.034 W/mK
  • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R: 1,15 m2 x K/W
  • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

Πάχος τοίχου

150 mm

Δείκτης ηχομείωσης

62 Rw