Διαχωριστική τοιχοποιία (2+2) με διπλό σκελετό

Διαχωριστική Τοιχοποιία- Rw 62 dB

  • Διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 2x12.5mm
  • Διπλός μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 πλάτους 50mm και μεταλλικοί ορθοστάτες κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm
  • Δυο στρώσεις πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 πάχους 40 mm

Πιστοποίηση Συστήματος

Rw= 62 dB