Διαχωριστική Τοιχοποιία Rw=62

Κατάλληλη λύση για την κατασκευή μη φέροντων διαχωριστικών τοίχων με εξαιρετική σταθερότητα. Βρίσκει εφαρμογή σε ξενοδοχεία, κτίρια γραφείωνκλπ. Παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ηχομόνωσης και πυροπροστασίας που μπορεί να απαιτηθεί από ένα χώρισμα.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 και πλάτους 50mm μεταλλικοί ορθοστάτές κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm.
  2. Κατασκευάζεται σύνθετος τοίχος διπλής γυψοσανίδας FIBRANgyps 2 x 12.5mm
  3. Τοποθέτηση 2 στρώσεων πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  4. Επένδυση με διπλή γυψοσανίδα FIBRANgyps 2 x 12.5mm. 

FIBRANgeo B-040

 • Συντελεστής λ: 0.034 W/mK
 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R: 1,15 m2 x K/W
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

Πάχος τοίχου

150 mm

Δείκτης ηχομείωσης

62 Rw