Διαχωριστική τοιχοποιία (2+2) με διπλό σκελετό, Rw=62

Κατάλληλη λύση για την κατασκευή μη φέροντων διαχωριστικών τοίχων με εξαιρετική σταθερότητα. Βρίσκει εφαρμογή σε ξενοδοχεία, κτίρια γραφείωνκλπ. Παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ηχομόνωσης και πυροπροστασίας που μπορεί να απαιτηθεί από ένα χώρισμα.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται διπλός μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 πλάτους 50mm και μεταλλικοί ορθοστάτες κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm
  2. Επένδυση της μιας όψης με διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 2 x 12.5mm
  3. Τοποθέτηση 2 στρώσεων πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  4. Επένδυση της άλλης όψης με διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 2x12.5mm

FIBRANgeo B-040

 • Συντελεστής λ: 0.034 W/mK
 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R: 1,15 m2 x K/W
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

2x50 mm

Πάχος πετροβάμβακα

2x40 mm

Πάχος τοίχου

150 mm

Δείκτης ηχομείωσης

62 Rw