Διαχωριστική τοιχοποιία Rw=61

Αποτελεί ιδανική λύση για την κατασκευή μη φέροντων διαχωριστικών τοίχων ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων κλπ. Παρέχει εξαιρετικό επίπεδο ηχομόνωσης και πυροπροστασίας διασφαλίζοντας ευκολία στην διέλευση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και άλλων συστημάτων.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 πλάτους 50mm και μεταλλικοί ορθοστάτές κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm.
  2. Κατασκευάζεται σύνθετος τοίχος διπλής γυψοσανίδας FIBRANgyps 2 x 12.5mm
  3. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  4. Τοποθέτση μονής γυψοσανίδας FIBRANgyps 12.5mm ανάμεσα στους 2 σκελετούς
  5. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  6. Επενδύση με διπλή γυψοσανίδα FIBRANgyps 2 x 12.5mm

FIBRANgeo B-040

 • λ: 0.034 W/mK
 • R: 1,45 m2 x K/W
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

Πάχος τοίχου

162.50 mm

Δείκτης ηχομείωσης

61 Rw