Διαχωριστική τοιχοποιία (2+1+2) με διπλό σκελετό, Rw=61

Αποτελεί ιδανική λύση για την κατασκευή μη φέροντων διαχωριστικών τοίχων ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων κλπ. Παρέχει εξαιρετικό επίπεδο ηχομόνωσης και πυροπροστασίας διασφαλίζοντας ευκολία στην διέλευση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και άλλων συστημάτων.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται διπλός μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 πλάτους 50mm με διάκενο 12,5 mm και μεταλλικοί ορθοστάτες κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm
  2. Επένδυση της μιας όψης με διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 2 x 12.5mm
  3. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  4. Τοποθέτηση μονής γυψοσανίδας 12.5mm ανάμεσα στους 2 σκελετούς
  5. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 (40 kg/m3) πάχους 40mm
  6. Επένδυση της άλλης όψης με διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 2x12.5mm

FIBRANgeo B-040

 • λ: 0.034 W/mK
 • R: 1,45 m2 x K/W
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

2x50 mm

Πάχος πετροβάμβακα

2x40 mm

Πάχος τοίχου

162.50 mm

Δείκτης ηχομείωσης

61 Rw