Διαχωριστική τοιχοποιία (2+2), Rw=54

Διαχωριστική Τοιχοποιία- Rw 54 dB

Αποτελεί την ιδανική λύση για την κατασκευή μη φερόντων διαχωριστικών τοίχων ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων με εξαιρετικό επίπεδο ηχομόνωσης και πυροπροστασία με την κάλυψη του μικρότερου πάχους τοίχου.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 και μεταλλικoί ορθοστάτες κατά ΕΝ 14195 τοποθετημένοι ανά 60cm
  2. Επένδυση της μιας όψης με διπλή γυψοσανίδα κατά EN 520 12.5mm
  3. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-001  ή FIBRANgeo B-040 
  4. Επενδύση με μονή γυψοσανίδα κατά EN 520 2x12.5mm

FIBRANgeo B-001

 • λ: 0.033 W/mK
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

75 mm

100 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

60 mm

90 mm

Πάχος τοίχου

100mm

125mm

150mm

Δείκτης ηχομείωσης

51 Rw

51 Rw

54 Rw

Θερμική αντίσταση

1,20 m2 x K/W

1,80 m2 x K/W

2,70 m2 x K/W

FIBRANgeo B-040

 • λ: 0.034 W/mK
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

75 mm

100 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

60 mm

90 mm

Πάχος τοίχου

100mm

125mm

150mm

Δείκτης ηχομείωσης

50 Rw

52 Rw

51 Rw

Θερμική αντίσταση

1,15 m2 x K/W

1,75 m2 x K/W

2,60 m2 x K/W