Διαχωριστική τοιχοποιία (1+1), Rw=46 

Η πιο ελαφριά κατασκευαστική λύση που μπορεί να εξασφαλίσει από 41 -46dB ηχομείωση. Ο πετροβάμβακας εξασφαλίζει επίσης θερμομονωτική επάρκεια και πυροπροστασία για την κατασκευή.

Περιγραφή Συστήματος

  1. Εφαρμόζεται μεταλλικός στρωτήρας κατά EN14195 και μεταλλικοί ορθοστάτες κατά EN14195 πλάτους τοποθετημένοι ανά 60cm.
  2. Κατασκευάζεται σύνθετος τοίχος μονής γυψοσανίδας FIBRANgyps 12.5mm
  3. Τοποθέτηση πετροβάμβακα FIBRANgeo B-001 ή FIBRANgeo B-040
  4. Επένδυση με μονή γυψοσανίδα FIBRANgyps 12.5mm. 

FIBRANgeo B-001

 • λ: 0.033 W/mK
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

75 mm

100 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

60 mm

90 mm

Πάχος τοίχου

75 mm

125 mm

150 mm

Δείκτης ηχομείωσης

41 Rw

42 Rw

45 Rw

θερμική αντίσταση

1.20 m2 x K/W

1.80 m2 x K/W

2.70 m2 x K/W

FIBRANgeo B-040

 • λ: 0.034 W/mK
 • Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1

Πάχος σκελετού

50 mm

75 mm

100 mm

Πάχος πετροβάμβακα

40 mm

60 mm

90 mm

Πάχος τοίχου

75 mm

125 mm

150 mm

Δείκτης ηχομείωσης

41 Rw

45 Rw

46 Rw

θερμική αντίσταση

1.15 m2 x K/W

1.75 m2 x K/W

2.60 m2 x K/W