Λύσεις για την εσωτερική τοιχοποιία

Στο επίκεντρο των σύγχρονων κατασκευών βρίσκονται τα συστήματα ξηράς δόμησης. Μάλιστα, η FIBRAN Spa, θυγατρική του ελληνικού ομίλου παραγωγής μονωτικών υλικών FIBRAN, στην Ιταλία, παράγει προϊόντα γύψου ενισχυμένα με ίνες γύψου, στόκους και προϊόντα εξομάλυνσης, ενώ η Gessi Roccastrada που ανήκει στην FIBRAN Spa κατέχει στην ιδιοκτησία της τα πιο σημαντικά λατομεία φυσικού γύψου στη λεκάνη εξόρυξης της Roccastrada.

Το εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων ξηράς δόμησης παρέχει αναβαθμισμένες επιλογές γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων για εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία και υπόγεια τόσο σε οικιστικές κατασκευές αλλά και για ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικές χρήσεις όπως νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία, μονάδες παραγωγής.