Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την υγρή μέθοδο

Πλεονεκτήματα

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την υγρή μέθοδο (MW) παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης τόσο έναντι του στερεόφερτου όσο και του αερόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Συνιστάται για όλα τα κτίρια με απαιτήσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.