Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την ξηρά μέθοδο

Πλεονεκτήματα

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την ξηρά μέθοδο παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης προερχόμενη από τον εξωτερικό χώρο και περιορισμό στη μεταφορά στερεόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Συνιστάται για όλα τα κτίρια με απαιτήσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης με μικρό διαθέσιμο ύψος επικάλυψης δαπέδου, ή ξύλινα υποστρώματα.