Μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών- Εξωτερικά

Η μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει θερμομόνωση, στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Επίστρωση δαπέδου
 2. Κονίαμα κάλυψης δικτύων
 3. Αντικραδασμική μεμβράνη FIBRANxpe
 4. Πλάκα σκυροδέματος
 5. Αποστραγγιστική μεμβράνη
 6. Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη SOLAR DOUBLE SELF ADHESIVE P
 7. FIBRANxps 300/ 400/ 500/ 700 L
 8. Λεπτή στρώση άμμου
 9. Έδαφος
 1. Πεδιλοδοκός
 2. Σωλήνας αποστράγγισης
 3. Κροκάλες
 4. Αποστραγγιστική μεμβράνη με γεωύφασμα
 5. Κονίαμα πλακόστρωσης
 6. FIBRANxps 300/ 400/ 500/ 700 L
 7. Αποστραγγιστική μεμβράνη με γεωύφασμα
 8. Στεγανοποίηση ανωδομής
 9. Τοιχίο υπογείου