Μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών- Εξωτερικά

Πλεονεκτήματα

Η μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει:

  • θερμομόνωση
  • στεγανοποίηση και
  • προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους