Μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης - Εξωτερικά

Πλεονεκτήματα

Η μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης προσφέρει:

  • θερμομόνωση με εξάλειψη των θερμογεφυρών
  • στεγανοποίηση
  • προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους
  • αντισεισμική προστασία

Συνιστάται για χαμηλά κτίρια μέχρι δυο ορόφους και για μεγάλες απαιτήσεις θερμομόνωσης και στεγανοποίησης σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα.