Πυροπροστασια

Πετροβάμβακας FIBRANgeo: Πυροπροστασία Κατασκευών

Πετροβάμβακας FIBRANgeo

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo, ο μοναδικός που παράγεται στην Ελλάδα, είναι ένα υλικό που προκύπτει από την τήξη και την ινοποίηση πετρωμάτων σε ειδικές εγκαταστάσεις υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτιρίων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13162 (Mineral Wool insulation products for buildings).

Η πολύ υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας του (μεγαλύτερη των 650 ºC) καθώς και η θερμοκρασία μάλθωσής του (μεγαλύτερη των 1000 ºC) τον καθιστά το ιδανικότερο υλικό για τη διασφάλιση της πυραντοχής των δομικών στοιχείων σε διάφορες κατασκευαστικές λύσεις, σε οικοδομικά και βιομηχανικά κτίρια.

Εφαρμογές FIBRANgeo

εξωτερικη τοιχοποιία

Εξωτερική Τοιχοποιία

Αποτελεί την πιο συχνή κατασκευαστική λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νέα όσο και υφιστάμενα κτίρια. Ο πετροβάμβακας αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τη βελτίωση της συμπεριφοράς στην αντίδραση αλλά και στην αντίσταση της φωτιάς.

Η χρήση του πετροβάμβακα αποτρέπει την μετάδοση της φωτιάς, ενώ παράλληλα δεν εκλύει καπνό ούτε σωματίδια. Συνεπώς διασφαλίζει την ασφαλή έξοδο των ενοίκων από το κτίριο.

Εσ. τοιχοποιία

Εσωτερική Τοιχοποιία

Οι λύσεις με γυψοσανίδα αποτελούν τις ιδανικές κατασκευές για ξενοδοχεία ή κτίρια γραφεία όπου πρέπει να εξασφαλίζονται τόσο οι απαιτήσεις για πυροπροστασία όσο και η ηχομόνωση.

Ο πετροβάμβακας βρίσκεται στον πυρήνα της ξηράς δόμησης και ενισχύει την πυροπροστασία, ώστε να υπάρχουν πιστοποιημένα συστήματα με 30 εώς 90 λεπτά της ώρας. Η δομή του πετροβάμβακα διασφαλίζει επίσης την ηχομονωτική επάρκεια των δομικών στοιχείων.

πυραντοχες πόρτες

Πυράντοχες Πόρτες

Σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας το κτίριο πρέπει να έχει πόρτες με πιστοποιημένη πυραντίσταση.

Η πυραντοχή εξασφαλίζεται με την ύπαρξη πετροβάμβακα στο εσωτερικό της πόρτας καθώς και στο κούφωμα.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πυράντοχες πόρτες από 30 εώς 90 λεπτά της ώρας.

Πυροφραγές αεραγωγών

Πυροφραγές αεραγωγών

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο η ύπαρξη κεντρικών συστημάτων θέρμανσης αλλά και αερισμού σε κτίρια του τριτογενή τομέα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς οι αεραγωγοί αποτελούν τα πλέον επικίνδυνα σημεία για την μετάδοση της φωτιάς σε κάθε σημείο του κτιρίου.

Η μόνωση των σωληνώσεων με πετροβάμβακα καθώς και η κατασκευή πυροφραγών με πετροβάμβακα αποτρέπει την κίνηση αυτή και διασφαλίζει την ασφαλή έξοδο των ενοίκων από το κτίριο.