08/10/2020

Η φιλοσοφία στην επιλογή συστημάτων στεγανοποίησης

Η στεγανοποίηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εργασίες που πραγματοποιούνται παράλληλα με την θερμομόνωση. Στον τομέα αυτό προσφέρονται πλήθος υλικών με κυριότερα τις ασφαλτικές και τις