Πυροπροστασία

08/09/2021

Εφαρμογή εξωτερικής θερμοπρόσοψης από τη σκοπιά της πυροπροστασίας

Εφαρμογή εξωτερικής θερμοπρόσοψης από τη σκοπιά της πυροπροστασίας   Η τραγωδία της πυρκαγιάς στον Πύργο του Grenfell στο Λονδίνο το 2017, αλλά και η πρόσφατη πυρκαγιά
28/02/2020

Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες 

Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες    Η κατάταξη των θερμομονωτικών υλικών και των συστημάτων δόμησης ως προς την αντίδραση τους στη φωτιά γίνεται με
24/02/2020

Κατηγορίες Ακαυστότητας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1

Κατηγορίες Ακαυστότητας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1 Στην ΕΤΕ γίνεται αναφορά και κατηγοριοποίηση ως προς τη συμπεριφορά του ΣΣΕΘ στη φωτιά βάσει του προτύπου ΕΝ
24/01/2018

Η Πυροπροστασία του Ακινήτου μέσω της Θερμομόνωσης του Κτηρίου

Η Πυροπροστασία του Ακινήτου μέσω της Θερμομόνωσης του Κτιρίου   Η χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια έθετε την πυροπροστασία σε πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Η απώλεια