23/03/2020

Διαπνοή και διαχείριση υγρομετρικού φορτίου: Μια δύσκολη εξίσωση που έχει λύση

Διαπνοή και διαχείριση υγρομετρικού φορτίου: Μια δύσκολη εξίσωση που έχει λύση Η έννοια της υγρομετρίας των εσωτερικών χώρων αναφέρεται στον λόγο της παραγόμενης ποσότητας υδρατμών στο
23/02/2020

Θερμομονωτικά υλικά και διαπνοή: O πνεύμονας του κτιρίου 

Θερμομονωτικά υλικά και διαπνοή: O πνεύμονας του κτιρίου  Η διαπνοή των θερμομονωτικών υλικών είναι σημαντική  σε σχέση με την επίδραση της υγρασίας σε αυτά και κατ’
23/01/2020

Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη

Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη Ελαχιστοποίηση των υγροθερμικών παραμορφώσεων με τη χρήση συστημάτων θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα