Λύσεις Θερμομόνωσης και Οικονομία

Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στα κτήρια αποτελεί την οικονομικότερη λύση ενεργειακής αναβάθμισης με την μεγαλύτερη απόδοση και ταχύτερη απόσβεση της αρχικής δαπάνης.
Η αξία του ακινήτου αυξάνεται και το κτηριακό περίβλημα προστατεύεται, ενώ παράλληλα με την οικονομία, ο χρήστης απολαμβάνει υψηλή θερμική άνεση και ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης για μια ζωή.

Στη συνέχεια δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα εξοικονόμησης χρημάτων από τον πρώτο κιόλας χρόνο στην περίπτωση θερμομόνωσης μόλις 100 m2 εξωτερικού τοίχου με πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS σε τέσσερεις πόλεις.

Τα παρακάτω πάχη είναι τα ελάχιστα βάσει του KENAK. Τα κτήρια που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων εντάσσονται στην επόμενη κλιματική ζώνη, δηλαδή τα πάχη μόνωσης πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 1cm. Για κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής απόδοσης προτείνεται χρήση 50% μεγαλύτερου πάχους από τα αναφερόμενα. Επιλέξτε μεγαλύτερα πάχη γιατί η θερμομόνωση είναι η μόνη επέμβαση στο κτήριο που σας επιστέφει τα χρήματα που δαπανάτε και η οικονομία θα είναι για μια ζωή.

Λύσεις Θερμομόνωσης

Ελάχιστο Πάχος Μόνωσης Ανά Κλιματική Ζώνη

Α’

Β’

Γ’

Δ’

Θερμοπρόσοψη

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

Εσωτερική επένδυση γυψοσανίδας

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

Ταράτσα

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

Κεραμοσκεπή

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

Πιλοτή

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm