70 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Η Έννοια Της Υγρομετρίας
18/12/2019
Ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
09/01/2020
Η Έννοια Της Υγρομετρίας
18/12/2019
Ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
09/01/2020

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε την έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Οι τέσσερις από τις εβδομήντα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι:

  • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01: Θερμομονώσεις δωμάτων
  • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
  • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03: Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
  • ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04: Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα – ETICS

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ εδώ