Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Σεμινάριο Εφαρμογής Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
07/02/2014
Η ενεργειακή αναβάθμιση δημιουργεί πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας στην οικοδομή και στις κατασκευές.
25/02/2014
Σεμινάριο Εφαρμογής Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
07/02/2014
Η ενεργειακή αναβάθμιση δημιουργεί πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας στην οικοδομή και στις κατασκευές.
25/02/2014