Τι πρέπει να ξέρετε για τη μόνωση του σπιτιού σας

Υποχρεωτικό το Ενεργειακό Πιστοποιητικό
15/01/2012
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: 500.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ
29/01/2012
Υποχρεωτικό το Ενεργειακό Πιστοποιητικό
15/01/2012
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: 500.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ
29/01/2012

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και εξασφάλιση ιδανικής θερμοκρασίας χειμώνα – καλοκαίρι είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής μέσω της θερμομόνωσης του κτηρίου στο οποίο κατοικεί.

Εξάλλου η Ελλάδα, εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, προχώρησε στην ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Ταυτότητας για το κτήριο.

Αναλυτικότερα, ο ιδιοκτήτης κάθε κατοικίας θα γνωρίζει το ποσό της ενέργειας που καταναλώνει για θέρμανση και ψύξη. Παράλληλα, προτείνονται καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις για την εξάλειψη των θερμογεφυρών, όπως η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Το πρώτο βήμα για τη θερμομόνωση είναι η κατάρτιση ενεργειακής μελέτης του κτηρίου από κάποιον μηχανικό.

Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του κτηρίου και να μην γίνονται υπερβάσεις στα όρια περατότητας.

Η επιλογή των υλικών εξαρτάται από το είδος της θερμομόνωσης που θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη για το εκάστοτε κτήριο.

Έτσι, υπάρχουν δύο ειδών τρόποι θερμομόνωσης: Η μόνωση στον πυρήνα και η εξωτερική θερμομόνωση. Η βέλτιστη λύση κατά περίπτωση θα πρέπει να είναι αυτή στην οποία δεν θα υπάρχει ασυνέχεια υλικών με αποτέλεσμα να χάνεται θερμότητα.

Μέχρι σήμερα η συνήθης τακτική ήταν η μόνωση στον πυρήνα (δικέλιφη) καθώς χαρακτηρίζεται από ευκολία στην τοποθέτηση και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων σε αντίθεση με την εξωτερική θερμομόνωση η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί ωστόσο, η διαφορά χρημάτων ανάμεσα στα δύο είδη θερμομόνωσης δεν είναι μεγάλη.

Κόστος

Το κόστος για την θερμομόνωση ενός κτηρίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ποικίλει ανάλογα με τα τετραγωνικά, τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, την εποχή κ.α. Ενδεικτικά, το κόστος κατασκευής μιας δικέλυφης κυμαίνεται περίπου στα 60ευρώ/m2 μαζί με το εργατικό κόστος. Αντίστοιχα το κόστος κατασκευής μιας τοιχοποιίας με εξωτερική θερμομόνωση κυμαίνεται περίπου στα ίδια 60-65ευρώ/m2. Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με ένα πάχος θερμομονωτικού υλικού πάχους 50mm που είναι το ελάχιστο για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Μελέτες δείχνουν πως ισχυρή αναδρομική θερμομόνωση της τοιχοποιίας και του δώματος μπορεί να επιφέρει μείωση των ενεργειακών φορτίων κατά 60% καθώς και μείωση της κατανάλωσης περίπου στα 30€/m2 το έτος. Η περίοδος αποπληρωμής μιας τέτοιας επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 5 έτη.

Οι ειδικοί του χώρου πάντως εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών και τους προτρέπουν να μην αρκούνται στις διαβεβαιώσεις των ιδιοκτητών ή πωλητών πως κάποιο κτήριο έχει θερμομόνωση. Κι αυτό επειδή για να είναι πράγματι αποτελεσματική μία θερμομόνωση πρέπει να έχει γίνει σωστή επιλογή των υλικών, να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχουν τοποθετηθεί σωστά, κ.ο.κ.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν και την ηχομόνωση των κτηρίων τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Με την καλή επιλογή υλικών, όπως ο πετροβάμβακας μπορεί να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Πηγή: www.energypress.gr