Για να ζητήσετε την Τεχνικη προδιαγραφή παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης