Σεισμική μόνωση τοιχοποιίας πλήρωσης: Λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα
24/03/2020
Θερμομονωτικά υλικά και μηχανικές αντοχές
24/03/2020
Σεισμική μόνωση τοιχοποιίας πλήρωσης: Λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα
24/03/2020
Θερμομονωτικά υλικά και μηχανικές αντοχές
24/03/2020

Σεισμική μόνωση εδαφόπλακας

Οι νέες απαιτήσεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, nZEB, οδηγούν τους μελετητές στην όλο και πιο συχνή χρήση της θεμελίωσης με τη μέθοδο της γενικής κοιτόστρωσης. 

Αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική θεμελίωσης που δίνει τη δυνατότητα εξάλειψης θερμογεφυρών καθώς πραγματοποιείται διάστρωση πλάκας θεμελίωσης (γενική κοιτόστρωση) επί ενός θερμομονωτικού υλικού, χωρίς θερμογέφυρες από πεδιλοδοκούς.  Ακολουθεί η κατασκευή των τοιχίων επί της πλάκας θεμελίωσης και η περίμετρος του υπόγειου που προκύπτει θερμομονώνεται και αυτή εκ των υστέρων. 

Στις επεμβάσεις αυτού του τύπου, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4108, ως θερμομονωτικό υλικό είναι επιβεβλημένη η χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης η οποία παρουσιάζει χαμηλή υδατοαπορρόφηση και υψηλές μηχανικές  αντοχές σε συμπίεση και ερπυσμό. 

Η εξηλασμένη πολυστερίνη με μηχανικές αντοχές που ξεκινούν από τα 300 kPa αποτελούν καταρχάς μια επέμβαση βελτίωσης εδάφους αν αναλογιστεί κανείς πως ένα καλά συμπυκνωμένο έδαφος για θεμελίωση έχει αντοχή περί τα 200 kPa.  

Σύμφωνα με μελέτες για κτίρια έως δύο ορόφων ακολουθώντας συγκεκριμένη διαστρωμάτωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης και στεγανοποιητική μεμβράνη εξασφαλίζεται και σεισμική μόνωση. 

Η έννοια της σεισμικής μόνωσης αναφέρεται στην πρόσθετη αντισεισμική προστασία ενός κτιρίου λόγω σημαντικής απόσβεση των επιταχύνσεων που αυτό δέχεται κατά την επίδραση του σεισμού. Όταν εφαρμόζονται οι οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις, η ύπαρξη της συγκεκριμένης διαστρωμάτωσης με την εξηλασμένη πολυστερίνη στη βάση του κτιρίου έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη ενός συντελεστή στατικής τριβής σε τιμές 0,52-0,54 που είναι μια ιδανική τιμή για την απόσβεση των δράσεων αυτών.

Μπορείτε να δείτε το video εδώ