ΠΤΩΣΗ 50% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ

Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές
08/08/2013
To ENERGYNIUS επιστρέφει….
20/08/2013
Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές
08/08/2013
To ENERGYNIUS επιστρέφει….
20/08/2013
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάιο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.203 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 212,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 906,1 χιλιάδες m3   όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 50,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 57,9% στην επιφάνεια και κατά 50,1 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Συνεχίστε… εδώ