Πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες που δεν εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

15 Οκτωβρίου η εξίσωση τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
26/07/2012
Επιστημονικό διήμερο «Κτήριο και Ενέργεια» στην Ξάνθη
06/09/2012
15 Οκτωβρίου η εξίσωση τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
26/07/2012
Επιστημονικό διήμερο «Κτήριο και Ενέργεια» στην Ξάνθη
06/09/2012

 

Πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ενώ υποχρεούνται δεν εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς και κατάργηση κατώτερων αμοιβών και καθιέρωση ανώτατων αμοιβών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, το οποίο δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Οι κυρώσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπουν πρόστιμα σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή μη διάθεσής του, καθώς και μη εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού, από 1.000 έως 10.000 ευρώ σε βάρος του κατά νόμου υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου. Επίσης, πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ επιβάλεται και σε περίπτωση παρακώλυσης κατ΄ οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου της ΕΥΕΠΕΝ. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και θα αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, όπως αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΕΑ είναι αναγκαίο για κάθε νέο κτίριο και για την πώληση ή ενοικίαση κτιρίων. Οταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ένα νέο κτίριο δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τη ΔΕΗ αν δεν έχει ΠΕΑ.

Κόστος

Οσον αφορά το κόστος του ΠΕΑ, μέχρι σήμερα με την υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπονται κατώτερες τιμές. Με το νομοσχέδιο ορίζονται ανώτερες τιμές οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

α) Για κτίρια όλων των χρήσεων, εκτός κατοικίας, 2,5 ευρω ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου και 10.000 ευρω στο σύνολο.
β) Για κτίρια κατοικίας, 2 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου και 5.000 ευρώ στο σύνολο.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης κτιρίου υποχρεούται να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων (όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.ά.) καθώς και τη διενέργεια επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων κλιματισμού (όπως αντλίες θερμότητας, ψύκτες κ.ά.). Η αμοιβή για τη διενέργεια αυτών των επιθεωρήσεων καθορίζεται ελεύθερα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:

Με εγκατεστημένη ισχύ:
– έως και 200 kW, 250 ευρώ
– από 201 έως και 400 kW, 400 ευρώ
– από401 kW και άνω, 800 ευρώ

Η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού επιβάλλεται από την 01.01 2013 και η δαπάνη για τη διενέργεια επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τέλος ορίζεται ότι όλα τα νέα κτίρια από την 01.01.2021 θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα κτίρια του δημοσίου η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 01.01.2019.

 

Πηγή: www.buildnet.gr