Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές