Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Εφαρμογή του Κανονισμού για την Δήλωση Απόδοσης DoP
26/07/2013
ΠΤΩΣΗ 50% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
14/08/2013
Εφαρμογή του Κανονισμού για την Δήλωση Απόδοσης DoP
26/07/2013
ΠΤΩΣΗ 50% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
14/08/2013

Σας ενημερώνουμε για διάταξη που περιλήφθηκε στο νόμο που ψηφίσθηκε από τη Βουλή για την “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”.[Το πλήρες κείμενο του νόμου

Πηγή: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ