Μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης

Μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης

Πρότυπα και κανονισμοί

Η τεχνική προδιαγραφή θερμομόνωσης και στεγανοποίησης δαπέδου επί εδάφους για νέα κτήρια που κατασκευάζονται με γενική κοιτόστωση καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4108-10 και του προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 «Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες». Σύμφωνα με τα παραπάνω και ανάλογα με τις μηχανικές αντοχές του υπεδάφους που αναφέρεται στη στατική μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη μηχανικών αντοχών 300 έως 700 KPa.

Πλεονεκτήματα

Η προδιαγραφή προσφέρει θερμομόνωση με εξάλειψη των θερμογεφυρών, στεγανοποίηση, προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους και αντισεισμική προστασία.

 
 

Τεχνική Προδιαγραφή

Συνδεθείτε για να κατεβάσετε την τεχνική μας προδιαγραφή