Μέσα στο φθινόπωρο η εκπαίδευση των μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών

Η FIBRAN χορηγός στην Πράσινη Γειτονιά
24/06/2011
Εγκρίθηκαν οι πρώτες 2.215 αιτήσεις για το Εξοικονόμηση κατ Οίκον
15/07/2011
Η FIBRAN χορηγός στην Πράσινη Γειτονιά
24/06/2011
Εγκρίθηκαν οι πρώτες 2.215 αιτήσεις για το Εξοικονόμηση κατ Οίκον
15/07/2011
Η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προωθεί την ενοποίηση των μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών μέσω του ΤΕΕ, που θα πραγματοποιήσει σεμινάρια και εξετάσεις για τους προσωρινούς επιθεωρητές ώστε να γίνουν μόνιμοι.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία χορήγησης αδειών μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών προωθούνται:

Η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων.

Έκδοση υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, η ισοτιμία και διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας

Η έκδοση εκπαιδευτικού εγχειριδίου

Ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης (ΑΕΙ και πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ώστε η εξεταστική διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά.
Μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν εγγραφεί 5.046 επιθεωρητές και έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι έλεγχοι των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, όπως ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου.