Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες 

Εξωτερική Θερμομόνωση με FIBRANgeo BP ETICS
26/02/2020
Το Σύνδρομο Του Άρρωστου Κτιρίου
03/03/2020
Εξωτερική Θερμομόνωση με FIBRANgeo BP ETICS
26/02/2020
Το Σύνδρομο Του Άρρωστου Κτιρίου
03/03/2020

Η τραγωδία της πυρκαγιάς στον Πύργο του Grenfell

Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες 

 

Η κατάταξη των θερμομονωτικών υλικών και των συστημάτων δόμησης ως προς την αντίδραση τους στη φωτιά γίνεται με βάση το πρότυπο EN 13501-1 και η χρήση τους στα κτήρια καθορίζεται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων ΠΔ 41/18. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι κατηγορίες κατάταξης βάσει των ευρωκλάσεων του EN 13501-1. 

Πίνακας : Κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά βάσει των Ευρωκλάσεων

ΕΥΡΩΚΛΑΣΕΙΣ ΕΝ 13501-1
Κλάσεις αντίδρασης στη φωτιά Απελευθέρωση καπνών 

s1, s2, s3

Διαστάλαξη πυρακτωμένου υλικού 

d0,d1,d2

A1 Άκαυστο Δεν είναι απαραίτητο τεστ Δεν είναι απαραίτητο τεστ
A2 Άκαυστο s1 Δεν εκλύεται καπνός ή εκλύεται περιορισμένος καπνός d0 Δεν παράγονται κατά τα πρώτα 10 λεπτά.
B Μειούμενα επίπεδα απόδοσης από την κλάση αντίδρασης Β προς την Ε s2 Εκλύεται καπνός d1 Περιορισμένη διαστάλαξη πυρακτωμένου  υλικού σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.
C s3 Υψηλή έκλυση καπνού d2 Υψηλή διαστάλαξη.
D
E E Κανένα τεστ E Ουδεμία ένδειξη ή d2
F Δεν δηλώθηκε καμία απόδοση

Ο πετροβάμβακας είναι το θερμομονωτικό υλικό που κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά κατηγορία A1,  μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε επαφή με γυμνή φλόγα στους 600οC, αφού το σημείο μάλθωσης των ινών είναι πάνω από τους 1000οC.

Στην κατάταξη ακολουθεί ο υαλοβάμβακας επίσης ως A1 υλικό αλλά με πολύ χαμηλότερη αντοχή των ινών του που δεν ξεπερνούν οι πλάκες τους 300οC και τα ρολά τους 500οC. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες το υλικό καταρρέει και καίγεται.

Τα αφρώδη μονωτικά εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης δεν ξεπερνούν την κατηγορία Ε με σημείο μάλθωσης της συνθετικής τους μάζας μόλις στους 75ο C. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 ένα υλικό θεωρείται κατηγορίας Ε όταν εκτεθεί σε φλόγα ύψους μόλις 2 cm και για μόλις 15 sec, κατόπιν αφαιρεθεί η φλόγα και για τα επόμενα 20 sec η φλόγα δεν κάψει το δείγμα σε ύψος πάνω από 20 cm. Αν π.χ. η φλόγα ανέβει πάνω από τα 20 cm μετά τα 21 sec τότε το υλικό είναι κατηγορίας Ε. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς αυτή η αντίδραση στη φωτιά (με εργαστηριακή φλόγα 2 cm για 15 sec) είναι άνευ ουσίας, αφού το αφρώδες μονωτικό σε πραγματικές συνθήκες καταρρέει και αυτοτροφοδοτεί τη φωτιά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

Σύμφωνα με την επιστημονική ανάλυση του ΤΕΕ ως προς την φυσική της πυρκαγιάς, η πλέον ακραία θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα κτίριο είναι αυτή των 1000-1200ο C (αποθήκες με πολύ εύφλεκτα υλικά). Σε αυτές λοιπόν τις θερμοκρασίες ο πετροβάμβακας παραμένει άκαυστος. 

Για το λόγο αυτό η χρήση συστημάτων θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα αποτελεί την μόνη επιλογή ενεργειακής αναβάθμισης χωρίς υποβάθμιση της ασφάλειας του κτιρίου. Τα συστήματα πετροβάμβακα κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία ακαυστότητας Α2-s1,d0. 

Η κατασκευή φράγματος πυροπροστασίας με λωρίδες πετροβάμβακα στις όψεις των κτιρίων είναι μια συνηθισμένη πρακτική όταν εφαρμόζονται συστήματα θερμοπρόσοψης με αφρώδη μονωτικά, όπως είναι οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF σε πολυώροφα κτήρια. Κατασκευάζεται ακριβώς πάνω από το κούφωμα σε συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει την πλήρη προστασία. Οι πυροφραγές αυτού του τύπου, απλά καθυστερούν την εξέλιξη της φωτιάς και δίνεται χρόνος στο κοινό να αποχωρήσει από το κτίριο, χωρίς όμως να προστατεύεται αυτό καθ’ αυτό το κτίριο επαρκώς. Ήδη από τους 270ο C χάνεται η συνάφεια μεταξύ χαλύβδινου οπλισμού και σκυροδέματος προκαλώντας σοβαρότατες καταστροφές της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Αντίστοιχη μέριμνα με πετροβάμβακα πρέπει να λαμβάνεται και στις πιλοτές.  

Τέλος, ο πετροβάμβακας είναι κατάλληλος για θερμομονώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες όπως σωληνώσεις, καυστήρες, λέβητες κ.α.