Σεισμική μόνωση εδαφόπλακας
24/03/2020
Ανθεκτικότητα και συντήρηση κτηρίων μέσω της θερμομόνωσης
24/03/2020
Σεισμική μόνωση εδαφόπλακας
24/03/2020
Ανθεκτικότητα και συντήρηση κτηρίων μέσω της θερμομόνωσης
24/03/2020

Θερμομονωτικά υλικά και μηχανικές αντοχές

Σε επίπεδο σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη οι μηχανικές αντοχές των θερμομονωτικών υλικών ανάλογα του τρόπου τοποθέτησης στο δομικό στοιχείο και των φορτίων στατικών και δυναμικών που θα χρειαστεί να παραλάβουν κατά τη λειτουργία τους. Στατικά φορτία είναι κυρίως οι επιστρώσεις κονιαμάτων και επικαλύψεων σε δάπεδα ή οροφές, ενώ τα δυναμικά προέρχονται από μετακινήσεις ατόμων, τροχοφόρων, αντικειμένων αλλά και δράσεις του αέρα στις όψεις των κτιρίων και τις οροφές.

  • Σε εφαρμογές δαπέδων και δωμάτων λαμβάνονται υπόψη η αντοχή σε συμπίεση, κάμψη και σημειακά φορτία.
  • Σε εφαρμογές όψεων με μηχανική στερέωση (κόλλες και βύσματα) λαμβάνονται υπόψη η αντοχή σε συμπίεση, κρούσεις, διατρήσεις, σε άμεσο εφελκυσμό παράλληλα και κάθετα των όψεων από δυναμικές καταπονήσεις σε ανεμοπίεση και επικολλημένα φορτία επενδύσεων π.χ. διακοσμητικής πέτρας. 
  • Σε εφαρμογές υπογείου λαμβάνονται υπόψη η αντοχή σε συμπίεση και ο ερπυσμός (παραμόρφωση που εκδηλώνεται όταν ασκούνται μηχανικές καταπονήσεις για παρατεταμένο χρόνο).

Για τον υπολογισμό των ελάχιστον αντοχών σε επίπεδο σχεδιασμού εφαρμόζεται ο Ευρωκώδικας 1 (ENV 1991 -1 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές).

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση για μηχανικές αντοχές στα θερμομονωτικά όταν αυτά τοποθετούνται προστατευμένα σε διάκενα όπου δεν αναμένεται να παραλάβουν κατασκευαστικά φορτία ή φορτία χρήσης, αρκεί να διατηρούν τη θέση τους επί μακρόν χωρίς διαστατική μεταβολή.

Σε γενικές γραμμές η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι το υλικό που προσφέρει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές σε συμπίεση, κρούση, διάτρηση και παραλαβής φορτίων εφελκυσμού. Αυτός είναι ο λόγος που την συναντούμε σε πλήθος εφαρμογών με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις, όπως στη θερμομόνωση πλάκας και περιμέτρου υπογείου, στη θερμομόνωση δωμάτων. Πρόσθετες εφαρμογές έχει η εξηλασμένη πολυστερίνη στην τοποθέτηση κάτω από αεροδιαδρόμους και χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Πάντως στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με την χρήση κατάλληλων επιχρισμάτων και πλεγμάτων είναι εφικτό να επιτύχουμε την ανώτερη κατηγορία μηχανικών αντοχών σε κρούση και διάτρηση κατά το πρότυπο ΕΤΑG 004, ανεξάρτητα του τύπου του θερμομονωτικού υλικού είτε αυτός είναι Πετροβάμβακας είτε Εξηλασμένη είτε Διογκωμένη πολυστερίνη.