Υδρογέφυρες: από τις μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας των υλικών σε εργαστηριακές συνθήκες στην εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες
23/03/2020
Διαπνοή και διαχείριση υγρομετρικού φορτίου: Μια δύσκολη εξίσωση που έχει λύση
23/03/2020
Υδρογέφυρες: από τις μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας των υλικών σε εργαστηριακές συνθήκες στην εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες
23/03/2020
Διαπνοή και διαχείριση υγρομετρικού φορτίου: Μια δύσκολη εξίσωση που έχει λύση
23/03/2020

Θερμομονωτικά υλικά και ηχομόνωση: 

H ευεργετική χρήση του πετροβάμβακα για την ηχοπροστασία

 

Με τον όρο «ήχος» χαρακτηρίζεται κάθε τι που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Μεταξύ ηχητικής πηγής και δέκτη μεσολαβεί πάντα ένα ελαστικό μέσο (συνήθως ο αέρας) που είναι απαραίτητο για τη διάδοση του ήχου. Μέσα στον αέρα ο ήχος διαδίδεται με την μορφή κυμάνσεων, των ηχητικών κυμάτων. Ως ήχο επομένως μπορεί να ορίσει κανείς μηχανικές ταλαντώσεις που η συχνότητα τους περιλαμβάνεται στην περιοχή συχνοτήτων από 16Hz μέχρι 16KHz που αποτελεί και την περιοχή λειτουργίας του ανθρώπινου αισθητηρίου της ακοής. Η μέτρηση του ήχου και γενικότερα του θορύβου γίνεται με τη χρήση μιας λογαριθμικής κλίμακας, τη στάθμη ηχητικής πίεσης με μονάδα μέτρησης το Decibel (dB). Για παράδειγμα ένα φορτηγό παράγει ηχητική πίεση της τάξης των 80 dB, ένα αεροπλάνο στην απογείωση περί τα 110-130 dB. Ως μονάδα που εκφράζεται λογαριθμικά  κάθε 1 dB  αντιστοιχεί σε αύξηση της έντασης του θορύβου κατά 26%.

H επέμβαση που έχει ως στόχο τη μείωση της διάδοσης του ήχου δια μέσου των δομικών στοιχείων καλείται ηχομόνωση. Αντικείμενο της ηχομόνωσης είναι η αποτελεσματική προστασία ενός κτιρίου τόσο από τους εξωτερικούς θορύβους (κυκλοφοριακός, αεροπορικός κτλ.) όσο και από τους θορύβους που δημιουργούνται στο εσωτερικό του και διαδίδονται είτε μέσω του αέρα, και ονομάζεται αερόφερτος ήχος, ή μέσω των στερεών και ονομάζεται στερεόφερτος ή κτυπογενής ήχος. Οι απαιτήσεις ηχομόνωσης όλων των τύπων των κτιριακών κατασκευών καθορίζονται από τον Κανονισμό Ηχομόνωσης, Άρθρο 12 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΦΕΚ 210/Α’/1985. 

Για να επιτευχθεί η ηχομόνωση έναντι του αερόφερτου ήχου βασική ιδιότητα που ενδιαφέρει είναι η ικανότητα απορρόφησης του ήχου από τα υλικά ή επικρατέστερα  ηχοαπορρόφηση. Ηχοαπορρόφηση είναι η μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε κάποια άλλη μορφή ενέργειας (συνήθως σε θερμότητα) όταν ο ήχος διέρχεται μέσα από ένα υλικό ή προσπίπτει σε μια επιφάνεια. Η ικανότητα του υλικού να απορροφά τον ήχο χαρακτηρίζεται από το συντελεστή ηχοαπορρόφησης, α, του υλικού που ορίζεται ως ο λόγος της ηχητικής ενέργειας που απορροφάται προς αυτή που προσπίπτει. Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης, α, ενός υλικού εξαρτάται κύρια από την δομή του. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 1 (περίπτωση τέλειας απορρόφησης) και 0 (περίπτωση τέλειας ανάκλασης) και πάντα αναφέρεται σε συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. 

Τα κοινά δομικά υλικά, επιχρίσματα και επικαλύψεις που χρησιμοποιούνται στην πράξη παρουσιάζουν συνήθως χαμηλή ηχοαπορρόφηση. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη ηχοαπορρόφηση χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά και διατάξεις. Μεταξύ αυτών ανήκουν και τα πορώδη ηχοαπορροφητικά θερμομονωτικά υλικά όπως ο πετροβάμβακας. Αντίθετα τα συμπαγή πλαστικά θερμομονωτικά εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης δεν παρουσιάζουν καμία ικανότητα ηχοαπορρόφησης και μάλιστα υπό προϋποθέσεις μπορούν να αυξήσουν τη διάδοση του ήχου δια μέσου του δομικού στοιχείου. 

Η βασική λειτουργία του πετροβάμβακα στον αερόφερτο ήχο είναι η απορρόφηση του ήχου μέσα από την μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε θερμότητα μέσα στους πόρους του. Ο πετροβάμβακας παρουσιάζει μεγάλη ηχοαπορρόφηση στις υψηλές συχνότητες (μικρά μήκη κύματος) καθώς αποτρέπει το σχηματισμό στάσιμων κυμάτων. Η αύξηση της ηχοαπορρόφησης σε χαμηλότερες συχνότητες επιτυγχάνεται είτε με τη μεταβολή της πυκνότητάς του, είτε με την αύξηση του πάχους του υλικού όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα: Μεταβολή της ηχοαπορρόφησης του πετροβάμβακα με τη μεταβολή του πάχους

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo για τη μόνωση κτηριακών κατασκευών παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την ινοποίηση πετρωμάτων. Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηρίων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13162 (Mineral Wool insulation products for buildings).
Όλα τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Τα προϊόντα πετροβάμβακα είναι φυσικά ανόργανα ινώδη μονωτικά υλικά, αναγνωρισμένα διεθνώς για τις θερμομονωτικέςκαι ηχομονωτικές τους ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά τους στη φωτιά.
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo, ο μοναδικός που παράγεται στην Ελλάδα, είναι ένα υλικό που παράγεται από ορυκτά πετρώματα τα οποία, αρχικά, τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 15-20 °C και στη συνέχεια ινοποιούνται.
Η παραγωγή σε ηλεκτρική κάμινο επιτρέπει τον ακριβέστερο έλεγχο των συνθηκών των πετρωμάτων του μείγματος κατά τη διάρκεια της τήξης, συγκριτικά με τη μέθοδο της υψικαμίνου που χρησιμοποιούν έως σήμερα οι περισσότεροι παραγωγοί. Η διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών διασφαλίζει τη διαστασιακή ομοιομορφία των ινών του πετροβάμβακα και εξασφαλίζει άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν. Επιπλέον, η μη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ. κοκ) ως κύριο καύσιμο, ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον. Μετά τη φάση της ινοποίησης, οι ίνες του πετροβάμβακα, με την προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης, λαδιού και ειδικών πυριτικών ενώσεων για υδροφοβισμό, αποκτούν συνεκτικότητα, ελαστικότητα και υδροαπωθητικότητα.

Επομένως, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι άκαυστο υλικό, άρα προστατεύει από τη φωτιά και τις αναθυμιάσεις της φλόγας, είναι θερμομονωτικό, άριστο ηχομονωτικό και το μοναδικό μονωτικό που εξασφαλίζει τη διαπνοή του δομικού στοιχείου. Αυτές οι ιδιότητες που καθιστούν το πετροβάμβακα το πλέον κατάλληλο για στις πιο απαιτητικές λύσεις στα συστήματα ξηράς δόμησης. Έχει χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ακουστικής στην όπερα, σε θέατρο αλλά και σε ξενοδοχεία και χώρους γραφείων.