Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη
23/01/2020
Θερμομονωτικά υλικά και διαπνοή: O πνεύμονας του κτιρίου 
23/02/2020

Θερμογέφυρες: H παγίδα σε μια θερμομόνωση

Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να περικλείουν ομοιόμορφα το σύνολο του κελύφους. Τυχόν σημεία ή επιφάνειες των αδιαφανών δομικών στοιχείων στα οποία απουσιάζει θερμομονωτικό υλικό ή το πάχος του είναι σημαντικά μικρότερο από το μέσο πάχος θερμομόνωσης του συνόλου του δομικού στοιχείου αποτελούν θερμογέφυρες. 

Οι θερμογέφυρες έχουν μικρή θερμική αντίσταση σε σχέση με τις λοιπές επιφάνειες, με αποτέλεσμα την αυξημένη ροή θερμότητας διαμέσου τους, άρα πρόκληση θερμικών απωλειών. Οι θερμογέφυρες αποτελούν πολύ σημαντικό πρόβλημα της θερμικής θωράκισης του κτιρίου και μπορούν να προσαυξήσουν τις ενεργειακές απώλειες κατά 5%-30%. 

Κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω της σημειακής αυξημένης ροής θερμότητας, οι θερμογέφυρες οδηγούν σε χαμηλές θερμοκρασίες στις εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων και κατά συνέπεια σε υγροποίησης των υδρατμών πάνω σε αυτές. Η θερμοκρασία στην οποία λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της υγροποίησης (το νερό από την αέριο φάση με τη μορφή υδρατμών περνάει στην υγρή φάση) ονομάζεται θερμοκρασία του σημείου δρόσου ή απλά σημείο δρόσου.  

Η υγροποίηση οδηγεί με τη σειρά της στην υποβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης εντός του κτιρίου αλλά επιδρά αρνητικά και στην ποιότητας των υλικών των δομικών στοιχείων της κατασκευής. 

Οι θερμογέφυρες είναι τμήματα του θερμικού περιβλήματος του κτηρίου, τα οποία εξαιτίας του σχήματος της κατασκευής, του
χρησιμοποιημένου υλικού ή των ανοιγμάτων του θερμικού περιβλήματος, προκαλούν μεγάλη διαρροή θερμότητας.

Καθ’ όλη τη διαδικασία ανέγερσης του κτηρίου – από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή, πρέπει να προβλέπουμε τη θερμική προστασία του περιβλήματος του κτηρίου και να αποτρέπουμε τις θερμογέφυρες, καθώς εκ των υστέρων οι διορθώσεις των θερμικών διαρροών είναι πολύ δύσκολες ή και αδύνατες.

Ευαίσθητα σημεία του κτιριακού περιβλήματος είναι:
• Οι άκρες των πλακών και τα δοκάρια μεταξύ των ορόφων
• Τα πρέκια από μπετόν πάνω από τα ανοίγματα της όψης
• Οι οριζόντιες και κάθετες αντισεισμικές ζώνες και οι κατασκευές σκελετών
• Ο τοίχος γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες, τα περβάζια των παραθύρων, τα κατώφλια στις εισόδους και στις μπαλκονόπορτες
• Οι στοές, οι πυλωτές, οι κατασκευές ανοικτών γκαράζ και άλλων ανοικτών χώρων κάτω ή δίπλα από το κτήριο
• Τα μπαλκόνια, τα εφαπτόμενα κτήρια, τα συμπαγή κιγκλιδώματα, οι κατασκευές για σκίαση, τα στηθαία στις οροφές…
• Οι βεράντες
• Τα εντοιχισμένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αναφερόμενες θερμογέφυρες εξαλείφονται με FIBRANxps ETICS.