Η FIBRAN χορηγός στην Πράσινη Γειτονιά

ktiriakes_efarmoges
Δυναμική Μόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας
23/06/2011
«Παράταση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, έως τις 9 Ιανουαρίου 2012»
06/07/2011
ktiriakes_efarmoges
Δυναμική Μόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας
23/06/2011
«Παράταση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, έως τις 9 Ιανουαρίου 2012»
06/07/2011

Η FIBRANστηρίζει το πρώτο μεγάλης κλίμακας έργο αναβάθμισης κτηριακού αποθέματος πολιτών χαμηλού εισοδήματος σε όλη τη νότια Ευρώπη, το οποίο πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι εργασίες στο πρώτο κτήριο της πράσινης γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η FIBRANήταν η πρώτη εταιρεία από τον κλάδο  των μονωτικών υλικών που εκδήλωσε τον ενδιαφέρον της για την χορηγία τόσο των υλικών, όσο και της τεχνογνωσίας της σε θέματα θερμομόνωσης. Πιο συγκεκριμένα η θερμική προστασία του κτηρίου περιλαμβάνει την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα της FIBRAN. Η επιλογή του συστήματος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του κτηρίου για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία. Το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης ανέρχεται σε 160mmπετροβάμβακα τύπου BP-021.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε επίσης πως η ζώνη υψηλής στεγάνωσης που υπάρχει στην εξωτερική θερμομόνωση θα κατασκευαστεί από εξηλασμένη πολυστερίνη της FIBRANτύπου ETICSGF.  Η ζώνη υψηλής στεγάνωσης αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα σημεία της κατασκευής καθώς την προστατεύει από τυχόν ανερχόμενη υγρασία.

Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία του πρώτου κτηρίου στην «Πράσινη Γειτονιά», παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη:

·         Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, με εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση κατά 43% (~5,8lt/m² πετρελαίου) και κατά 13% για την ψύξη, με την εφαρμογή θερμομονωτικού υλικού 150mm,

·         εξασφαλίζει την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του κτιριακού περιβλήματος, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των εσωτερικών θερμοκρασιών, χωρίς απότομες διακυμάνσεις,

·         ελαχιστοποιεί το σχηματισμό θερμογεφυρών, και την απώλεια θερμότητας από τις συνδέσεις ανομοιογενών δομικών στοιχείων,

·         διευκολύνει τη διάχυση των υδρατμών, που παράγονται στις καθημερινές οικιακές λειτουργίες, μέσω της τοιχοποιίας, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης υγρασίας και μυκήτων στο εσωτερικό των κατοικιών λόγω συμπύκνωσης υδρατμών,

·         προστατεύει τα φέροντα στοιχεία και την τοιχοποιία από τις διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας, περιορίζοντας έτσι την καταπόνησή τους από τις συστολοδιαστολές στη μάζα τους,

·         προσφέρει πυραντοχή και ηχομόνωση στα δομικά στοιχεία του κτηρίου,

·         διαμορφώνει τελική επιφάνεια ανθεκτική σε κρούσεις, αδιάβροχη, με υψηλή αντοχή στον καπνό, τους ρύπους και την υπεριώδη ακτινοβολία,

·         δημιουργεί αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων.

Η ολοκλήρωση της θερμικής προστασίας του κτηρίου θα ολοκληρωθεί με την αναδρομική θερμομόνωση του δώματος, με την κατασκευή αντεστραμμένου δώματος. Το θερμομονωτικό υλικό που επιλέχθηκε είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη της FIBRANπου πληροί τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την αντοχή και τη συμπεριφορά του στην παρουσία νερού. Το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης θα είναι 150mmεξηλασμένης πολυστερίνης τύπου 300L.

Η εφαρμογή αντεστραμμένου δώματος προσφέρει επίσης πολλαπλά οφέλη:

·         Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, με εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση κατά 15% (~2 lt/m² πετρελαίου) και την ψύξη κατά 9%, με την εφαρμογή θερμομονωτικού υλικού 150mm,

·         βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης και την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κατοικιών, καθώς προστατεύει από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις θερμικές απώλειες της οροφής το χειμώνα,

·         προστατεύει τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής αλλά και τη στεγανωτική επίστρωση από τη γήρανση λόγω έντονων συστολοδιαστολών, μειώνοντας το κόστος συντήρησής τους,

·         δημιουργεί ελαστική στεγανωτική επίστρωση με υψηλές αντοχές στις μεταβολές της θερμοκρασίας, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την υπεριώδη ακτινοβολία,

·         δημιουργεί πλήρως προσβάσιμη επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές καταπονήσεις των φορτίων του δώματος, αδιάβροχη, με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία,

·         δημιουργεί τελική επιφάνεια αισθητικά άρτια.

Οι εργασίες υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2012 και αφορούν την ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η Πράσινη Γειτονιά αποτελεί επιδεικτική δράση του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, επιχορηγείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και σχεδιάστηκε και εποπτεύεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετέχουν στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της Πράσινης Γειτονιάς. Η κοινή προσπάθεια όλων θα αποφέρει βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης στη συγκεκριμένη γειτονιά καθώς και θα αποτελέσει παράδειγμα για κάθε επόμενη εφαρμογή.

Εντύπο χορηγών 1ου κτηρίου Πράσινης Γειτονιάς

Αφίσα Πράσινης Γειτονιάς