Η υγρασία και ο παθητικός αερισμός στα Συστήματα Εξωτερικής Τοιχοποιίας

WEBINAR: Ευφυείς όψεις για τα κτίρια: μία ολιστική προσέγγιση
07/04/2021
ETICS- Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
28/06/2021
WEBINAR: Ευφυείς όψεις για τα κτίρια: μία ολιστική προσέγγιση
07/04/2021
ETICS- Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
28/06/2021
Η υγρασία και ο παθητικός αερισμός στα Συστήματα Εξωτερικής Τοιχοποιίας

Εκτός από την απαίτηση για επαρκή θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας, επιθυμητή είναι η ικανοποίηση μιας σειράς και άλλων εξίσου σημαντικών αναγκών όπως: η ηχομόνωση, η πυροπροστασία και ο παθητικός αερισμός της κατασκευής. Ο πετροβάμβακας είναι ένα μονωτικό υλικό που καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις, αποτελώντας το αγαπημένο υλικό των αρχιτεκτόνων στα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας.

Για την αποτελεσματική θερμική προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι σημαντικά η επιλογή, η θέση και ο τρόπος εφαρμογής της κάθε στρώσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανoποίηση της κατασκευής. Τα συστήματα θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας, συγκριτικά με άλλα συστήματα μόνωσης, μπορούν να χαρακτηριστούν ως προς τη διάχυση των υδρατμών, ως δομές κατασκευαστικά διαπνέουσες. Άλλα συστήματα μόνωσης, όπως π.χ. το δάπεδο επί εδάφους, οι τοίχοι των υπογείων μέσα στη γη ή οι οροφές χαρακτηρίζονται ως δομές, κατασκευαστικά πιο κλειστές, καθώς προστατεύονται από στεγανoποιητικές μεμβράνες και φράγματα υδρατμών. Στην εξωτερική τοιχοποιία μπορούμε με στεγανές αλλά και αναπνέουσες εξωτερικές επιστρώσεις να εξασφαλίσουμε την απομάκρυνση του νερού της βροχής (π.χ. σύνθετα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας – ΕΤΙCS). Στις στρώσεις της εξωτερικής τοιχοποιίας που είναι εξωτερικά κλειστές στους υδρατμούς, όπως μερικά επιχρίσματα, το ξύλο, η πέτρα, το γυαλί ή άλλα τεχνητά υλικά, μπορεί σε ακραίες (πολύ ψυχρές) κλιματολογικές συνθήκες και μεγάλη σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου να εμφανισθεί υγρασία (συμπύκνωση υδρατμών στο σημείο δρόσου). Η υγρασία αυτή εμφανίζεται στις εξωτερικές κρύες στρώσεις της τοιχοποιίας. Στα συστήματα θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας τα οποία κατασκευάζονται με πετροβάμβακα δεν συμβαίνει συμπύκνωση υδρατμών μέσα στον πετροβάμβακα και έτσι δεν υποβαθμίζεται η θερμομονωτική ικανότητα του υλικού. Αυτό γιατί ο πετροβάμβακας είναι ανοιχτής δομής και διευκολύνει τη διάχυση των υδρατμών προς τα έξω σε αέρια μορφή χωρίς δηλαδή να υγροποιούνται μέσα σ΄αυτόν. Επίσης να σημειώσουμε ότι εάν ο πετροβάμβακας FIBRANgeo έρθει σε επαφή με βρεγμένα δομικά στοιχεία (λόγω συμπυκνώσεων ή όποιας διαβροχής) δεν απορροφά την υγρασία τους, γιατί κατά την παραγωγή του οι ίνες του υφίστανται υδροφοβισμό που τον καθιστούν υδροαπωθητικό και μη-υγροσκοπικό.

Με την κατασκευή διάκενου εξαερισμού στην τοιχοποιία (π.χ. αναρτημένες αεριζόμενες όψεις) διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τον παθητικό αερισμό της τοιχοποιίας και την αποφυγή συμπυκνώσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση συνιστάται η χρήση πλακών πετροβάμβακα με επικάλυψη υαλουφάσματος για την προστασία του από την ροή του αέρα.

Τέλος να σημειώσουμε την καταλληλότητα του πετροβάμβακα στην κατασκευή της “δυναμικής μόνωσης τοίχου”, μιας νέας τεχνικής που με τη δυνατότητα κυκλοφορίας του αέρα στο θερμομονωμένο τοίχωμα, το μετατρέπουμε σε εναλλάκτη θερμότητας και έτσι μειώνουμε περαιτέρω τις ανάγκες θέρμανσης.