Υγεία & Ασφάλεια

Στην FIBRAN δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της ως βασική αξία και θεμελιώδη πτυχή των λειτουργιών της. Αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία του εργατικού της δυναμικού είναι απαραίτητη για τη συνολική επιτυχία, η εταιρεία επενδύει σημαντικούς πόρους και προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας.

Για να αποδείξει αυτή τη δέσμευση, η εταιρεία ενσωματώνει ζητήματα υγείας και ασφάλειας σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών της πρακτικών. Διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας, τα πρωτόκολλα και τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό τους εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, τον μετριασμό των κινδύνων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία προωθεί επίσης ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους να αναφέρουν έγκαιρα οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Δίνει προτεραιότητα στην έγκαιρη διερεύνηση και επίλυση των αναφερόμενων ζητημάτων για την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Επιπλέον, η εταιρεία διενεργεί τακτικά ενδελεχείς αξιολογήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό τυχόν πιθανών κινδύνων ή περιοχών προς βελτίωση. Εφαρμόζει αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την πρόληψη ατυχημάτων ή τραυματισμών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ), την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας για συγκεκριμένες εργασίες ή τη λειτουργία του εξοπλισμού και την κατάρτιση σχεδίων απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

Εκτός από τις εσωτερικές της προσπάθειες, η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικούς φορείς, όπως ρυθμιστικούς φορείς και ειδικούς του κλάδου, για να ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες πρακτικές υγείας και ασφάλειας. Καθημερινά προσπαθεί να υπερβαίνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και να βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις της σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Θέτοντας την υγεία και την ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητα, η εταιρεία δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων της. Στοχεύει στην παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού χώρου όπου τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν, να συνεισφέρουν το καλύτερο δυνατό και να επιτύχουν επαγγελματική επιτυχία διατηρώντας παράλληλα την προσωπική τους ευημερία.

45001

Πιστοποίηση ISO 45001:2018

Η FIBRAN εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001 : 2018 για το σχεδιασμό και παραγωγή της εξηλασμένης πολυστερίνης και του πετροβάμβακα. Η πιστοποίηση γίνεται από τον Η πιστοποίηση γίνεται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV NORD και το πιστοποιητικό φέρει αριθμό μητρώου Νο. 047 22 0030.