Προφίλ

Ο Όμιλος

 

Η FIBRAN ενσαρκώνει το όραμα του ιδρυτή της, Δημήτρη Αναστασιάδη, ο οποίος με αφετηρία την Θεσσαλονίκη, το 1974, ξεκίνησε το ταξίδι για τη δημιουργία μιας αληθινά παγκόσμιας ελληνικής βιομηχανίας. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών της Ευρώπης δημιουργώντας συστήματα λύσεων για διαφορετικά πεδία εφαρμογής της κατασκευής, βιομηχανίας & ναυτιλίας, ενώ διεύρυνε τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο της οικοδομής με την επένδυση στην παραγωγή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Η FIBRAN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία, με 9 εργοστάσια παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα, ξηράς δόμησης και διογκωμένης πολυστερίνης & 8 θυγατρικές στην Ευρώπη, ενώ τα προϊόντα της έχουν παρουσία και στις 5 ηπείρους.

Τα προϊόντα μας

Σε μία περίοδο που η χώρα μας αναζητά πνεύμονες οξυγόνου για την ανάπτυξη της οικονομίας, η FIBRAN δημιουργεί καινοτόμα συστήματα μόνωσης & δόμησης υψηλής ποιότητας & απόδοσης αναβαθμίζοντας την άνεση στην κατοικία & την εργασία και τον πήχυ στην κατασκευή & την ελληνική οικονομία.

Ασπίδα στην κρίση, ασπίδα στην κατασκευή...