Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης
13/12/2019
70 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
19/12/2019
Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης
13/12/2019
70 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
19/12/2019

Η Έννοια Της Υγρομετρίας

 

Η έννοια της υγρομετρίας των εσωτερικών χώρων αναφέρεται στο λόγο της παραγόμενης ποσότητας υδρατμών στο χώρο W σε gr/h προς τον ρυθμό ανανέωσης του αέρα του χώρου Ν σε m3/h.

Για λόγους καθορισμού ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη μάζα των οικοδομικών στοιχείων) οι χώροι κατατάσσονται συμβατικά σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα σε τέσσερις τύπους από πλευράς υγρομετρίας:

  • Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου: W/N ≤ 2,5 gr/m3
  • Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου: 2,5 < W/N ≤ 5,0 gr/m3
  • Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου: 5,0 < W/N ≤ 7,5 gr/m3
  • Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας όπου: W/N > 7,5 gr/m3

Κατά γενικό κανόνα τα κτήρια ανάλογα με την υγρομετρία και τη χρήση τους κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

  • Κτήρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτήρια που είναι εξοπλισμένα με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία παραγωγής τους.
  • Κτήρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτήρια κατοικιών.
  • Κτήρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτήρια κατοικιών με υπερκατοίκηση, τα σχολικά κτήρια, νοσηλευτικές μονάδες, γηροκομεία, κτλ.
  • Κτήρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα βιομηχανικά κτήρια, όπου με έντονη παραγωγή υδρατμών (π.χ. βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων), κτήρια δημόσιας χρήσης με παραγωγή υδρατμών από δραστηριότητες όπως πισίνες, γυμναστήρια, σάουνες κτλ. και κτήρια με κουζίνες εστιατορίων, εργαστήρια αρτο-ζαχαροπλαστικής, κτλ