Η φιλοσοφία στην επιλογή συστημάτων στεγανοποίησης
08/10/2020
Ενέργειες και δράσεις για συνδυασμένη ενεργειακή και αντισεισμική προστασία το εξωτερικού κελύφους κτιριακών κατασκευών
09/11/2020
Η φιλοσοφία στην επιλογή συστημάτων στεγανοποίησης
08/10/2020
Ενέργειες και δράσεις για συνδυασμένη ενεργειακή και αντισεισμική προστασία το εξωτερικού κελύφους κτιριακών κατασκευών
09/11/2020

Πρωτοποριακές λύσεις προϊόντων για ηχομόνωση

Τα ηχομονωτικάκουτιά της KAISER έκαναν την είσοδό τους στην αγορά το 2010, και έκτοτε συνεχίζει να προσθέτει νέα προϊόντα. Η ιδανική λύση για κάθε χρήση σε κατασκευές από γυψοσανίδα ή τοιχοποιία που διασφαλίζει την ηρεμία και την ησυχία του σπιτιού σας. Για όλα τα επίπεδα ηχομόνωσης. Στη σύσταση DEGA 103, η γερμανική εταιρία ηχητικών συστημάτων «Deutsche Gesellschaft für Akus- tik e.V.» κατηγοριοποίησε την ηχομόνωση σε επτά διαφορετικές κλάσεις για να περιγράψει την ποιότητα της ηχομόνωσης. Χάρη σε αυτές τις κλάσεις, ο χρήστης μπορεί πλέον να παίρνει εύκολα τις σωστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ηχομόνωση του σπιτιού του. Η κατηγοριοποίηση των διαμερισμάτων απλοποιεί και διευκολύνει την κατανόηση της αξιολόγησης της σχεδιαζόμενης ακουστικής και κατασκευαστικής ποιότητας των κτιρίων. Τα κριτήρια κατηγοριοποιούνται με βάση τον βαθμό αντίληψης της στάθμης του ήχου του και υποδεικνύουν πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας έναντι των γειτόνων.