Ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

70 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
19/12/2019
Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη
23/01/2020
70 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
19/12/2019
Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη
23/01/2020

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο ξενοδοχείο RAMADA ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 με θέμα «Επισκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504». Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

 

«Επισκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504»
Αλεξανδρούπολη, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 – 09.30 Προσέλευση
09.30 – 09.45 Χαιρετισμοί
09.45 – 10.15 Κοσμάς Κ. Σίδερης, Καθηγητής ΔΠΘ
«Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504»
10.15 – 10.45 Πέτρος Φώσκολος, SINTECNO HELLAS ABETE
«Εμφυτευόμενοι Αναστολείς Διάβρωσης τύπου κυψέλης για προστασία στοιχείων οπλισμών, σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα»
10.45 – 11.15 Ευάγγελος Χουλιαράς, MΑPEI HELLAS
«Σύστημα καθοδικής προστασίας Οπλισμένου Σκυροδέματος βάσει ΕΝ 12696»
11.15 – 11.45 Λευτέρης Κυρανάκης, ISOMAT ABEE
«Προϊόντα προστασίας και επισκευής σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504»
11.45 – 12.20 Θεόδωρος Μεντζικοφάκης, Δημήτρης Μπουραΐμης, PENETRON HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
«Ανθεκτικό σκυρόδεμα με τεχνολογίες ανάπτυξης κρυστάλλων Penetron. Εφαρμογές στην Επισκευή Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»
12.20 – 13.00 Ερωτήσεις- Συζήτηση
13.00 – 14.00 Διάλειμμα- Μπουφές
14.00 – 14.30 Νίκος Αναγνωστόπουλος, SIKA HELLAS
«Συστήματα SIKA για την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων της διάβρωσης»
14.30 – 15.00 Χρήστος Χατζηάστρου, FIBRAN ABEE
«Επικουρική δράση των συστημάτων θερμομόνωσης στις επεμβάσεις επισκευών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, συνολική θεώρηση στην αύξηση της δομικής ανθεκτικότητας»
15.00 – 15.45 Γιώργος Μιτολίδης, Επιστημονικός συνεργάτης εργαστηρίου Ο/Σ ΑΠΘ, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ3
«Εφαρμογές επισκευών σύμφωνα με τις αρχές του ΕΝ1504»
15.45 – 16.30 Ερωτήσεις – συζήτηση

 

Για περαιτέρω πληροφορίες , παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΤΕΕ Θράκης στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25310-35313, 35314.