Τα παλαιά κτίρια της πόλης έχουν ειδικές απαιτήσεις
Τα παλαιά κτίρια της πόλης έχουν ειδικές απαιτήσεις
29/06/2021
Νέα επένδυση 25 εκατ. ευρώ της FIBRAN στην Τσεχία
20/09/2021
Τα παλαιά κτίρια της πόλης έχουν ειδικές απαιτήσεις
Τα παλαιά κτίρια της πόλης έχουν ειδικές απαιτήσεις
29/06/2021
Νέα επένδυση 25 εκατ. ευρώ της FIBRAN στην Τσεχία
20/09/2021

Εφαρμογή εξωτερικής θερμοπρόσοψης

από τη σκοπιά της πυροπροστασίας

 

Η τραγωδία της πυρκαγιάς στον Πύργο του Grenfell στο Λονδίνο το 2017, αλλά και η πρόσφατη πυρκαγιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μιλάνο ανέδειξαν το τεράστιο κενό που υπάρχει διεθνώς στην πυροπροστασία των κτιρίων.

Όμως, η κλιματική κρίση και οι πυρκαγιές σε όλη τη Νότια Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι, με αποκορύφωμα τα 1,3 εκατ. στρέμματα και τα εκατοντάδες σπίτια που έγιναν στάχτη στην Εύβοια, την Αττική, την Ηλεία, τη Μεσσηνία και αλλού, δείχνουν ξεκάθαρα τον κίνδυνο που έχει φτάσει πλέον στη γειτονιά μας και την ανάγκη να θωρακίσουμε τις κατασκευές και κυρίως τη μόνωση των κτιρίων απέναντι στη λαίλαπα της φωτιάς.

Ποιοι είναι λοιπόν οι άξονες που πρέπει να λάβουμε υπόψη για το σχεδιασμό της πυροπροστασίας των κτιριακών κατασκευών σε ένα τόσο εύφλεκτο περιβάλλον, όπως αυτό που βιώνουμε στη χώρα μας;

 

φδσγφγγγγγγγγγφηφηφηφηφηφηφηφη                                                             

Όλα τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (με άκαυστα ή εύφλεκτα μονωτικά υλικά), έχουν την ίδια συμπεριφορά στη φωτιά;

Εάν όλα τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ ή ETICS) είχαν την ίδια λίγο πολύ ανταπόκριση στη φωτιά, τότε δεν θα υπήρχαν τόσες πολλές κατηγορίες αναφλεξιμότητας ή μη των υλικών. Τα πιστοποιημένα συστήματα ETICS δεν έχουν όλα την ίδια αντίδραση στη φωτιά και δεν προσφέρουν την ίδια πυροπροστασία. Είναι ανακριβές και παραπλανητικό να εξομοιώνονται οι χαμηλότερες κατηγορίες καυστών συστημάτων Β και C με τις υψηλές κατηγορίες άκαυστων συστημάτων Α1 και Α2 !

Τα θερμομονωτικά υλικά και τα συστήματα μόνωσης, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τη συμπεριφορά τους στη φωτιά (EN 13501-1), κατατάσσονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

  • A1:  άκαυστα υλικά (π.χ. Πετροβάμβακας)                                                                                                                                                                                                                                     
  • A2:  σχεδόν άκαυστα υλικά (π.χ. ETICS με Πετροβάμβακα και οργανικό επίχρισμα)
  • Β :  καυστά υλικά που καίγονται αλλά αναφλέγονται δύσκολα (π.χ. ETICS με αφρώδη μονωτικά υλικά και άκαυστο επίχρισμα)
  • C:  καυστά υλικά υποδεέστερα των Β (π.χ. αφρώδη μονωτικά υλικά με οργανικό επίχρισμα)
  • D:   καυστά υλικά υποδεέστερα των C
  • E:   καυστά υλικά που αναφλέγονται εύκολα (π.χ. αφρώδη μονωτικά υλικά με πρόσθετο επιβραδυντή φωτιάς)
  • F:   εύφλεκτα υλικά

Τα ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα και με τα κατάλληλα διακοσμητικά επιχρίσματα, δεν αυξάνουν το πυροθερμικό φορτίο των επιφανειών που εφαρμόζονται, και δε συμβάλλουν καθόλου στη διάδοση της φωτιάς, είτε αυτή εκδηλώνεται εσωτερικά είτε εκδηλώνεται εξωτερικά του κτιρίου. Αντίθετα μάλιστα αυξάνουν σημαντικά το χρόνο πυραντίστασης των δομικών στοιχείων που εφαρμόζονται.

Για παράδειγμα ένα ακατάλληλο αφρώδες μονωτικό πάχους 10 cm και πυκνότητας 20 kg/m3, κατά την καύση του εκλύει θερμότητα 80 MJ/m2 που ισοδυναμεί με 2 kg πετρέλαιο/m2 επιφάνειας!!!

Διευκρινίζεται ότι η θερμοκρασία που αρχίζει να μαλακώνει ο πετροβάμβακας είναι πάνω από τους 1.000 οC, ενώ στα αφρώδη μονωτικά είναι μόλις 70 οC.

Η ιδιότητα αυτή δείχνει την ανωτερότητα του πετροβάμβακα στην πυραντίσταση, δηλαδή στο χρόνο αντίστασης στη φωτιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρότυπη καμπύλη φωτιάς κατά ISO 834, η θερμοκρασία φωτιάς γρήγορα ανεβαίνει:

σε 15 λεπτά στους 750 οC,

σε 30 λεπτά στους 850 οC,

σε 60 λεπτά στους 930 οC και

σε 120 λεπτά στους 1010 οC.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο ευρωπαϊκός οργανισμός FIRE SAFE EUROPE που έχει σκοπό να εξορθολογήσει την αγορά των ΣΣΕΘ, θέτοντας την πυρασφάλεια των κτιρίων σε πρώτο πλάνο. Η παλαιότερη ευρωπαϊκή πρακτική δημιουργίας ζωνών πυροπροστασίας με περιμετρικές λωρίδες πετροβάμβακα είχε σκοπό την αύξηση του χρόνου διαφυγής των ανθρώπων. Πρόσφατα όμως αποδείχθηκε από τον οργανισμό FIRE SAFE EUROPE, με σχετικό προσομοιοτικό πείραμα φωτιάς μεγάλης κλίμακας μεταξύ τριών θερμοπροσόψεων:

  1. ΣΣΕΘ με Διογκωμένη
  2. ΣΣΕΘ με Διογκωμένη και λωρίδες Πετροβάμβακα πάνω από τα παράθυρα
  3. ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα,

ότι η πρακτική αυτή δεν περιορίζει αποτελεσματικά την επικινδυνότητα και σίγουρα δεν περιορίζει την έκταση της ζημιάς στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Ως προς τις βλάβες της φέρουσας κατασκευής ήδη από τους 270 οC (θερμοκρασία που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε συνθήκες πυρκαγιάς), αρχίζει να χάνεται η συνάφεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού και προκαλούνται σοβαρές ρωγμές στο φέροντα οργανισμό. Για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, μετά από μια πυρκαγιά, απαιτούνται υψηλού κόστους ειδικές επεμβάσεις με εποξειδικές ρητίνες και ανθρακονήματα.

Τα θερμομονωτικά υλικά στην εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να είναι καυστά; ή πρέπει να είναι άκαυστα; 

Οι εξωτερικές επενδύσεις των κτιρίων μας, χρόνια τώρα κατασκευάζονται με άκαυστα υλικά (σοβάς, τούβλο, μπετόν, πέτρα, μάρμαρο, κεραμικό πλακίδιο ή μεταλλικά φύλλα). Όταν οι φλόγες προσβάλουν την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου, ο τοίχος με άκαυστα υλικά δεν αναφλέγεται και η φωτιά δεν προχωράει εύκολα και γρήγορα στους άλλους ορόφους, ούτε μεταδίδεται στο διπλανό κτίριο.

Συζητάμε για άκαυστα δομικά υλικά που έχουν περάσει τα αυστηρότατα διεθνή τεστ ακαυστότητας και δεν αναφλέγονται σε συνθήκες πραγματικής πυρκαγιάς, ή θεωρούνται άκαυστα εξ ορισμού, όπως το τούβλο και η πέτρα. Δεν μπορούμε να λέμε γενικώς ότι σε κάποιες συνθήκες η βενζίνη αναφλέγεται, αλλά και το πυρότουβλο σε κάποιες άλλες ειδικές συνθήκες αναφλέγεται!  Εδώ μιλάμε για πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς σε κτίρια.

Με την εφαρμογή των ενεργειακά αναγκαίων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη ή αεριζόμενη πρόσοψη), η εξωτερική πυροπροστασία των τοίχων θα πρέπει να παραμείνει πλήρης και όχι να υποβαθμίζεται. Για το σοβαρό αυτό λόγο το σύστημα θερμομόνωσης, αλλά και το θερμομονωτικό υλικό και πρέπει να είναι άκαυστο κατηγορίας Α1 ή Α2.

Φυσικά και υπάρχουν θερμομονωτικά υλικά που χαρακτηρίζονται άκαυστα Euroclass Α1, που δεν καίγονται, δεν βγάζουν φλόγες ούτε καπνούς, ούτε φυσικά μεταδίδουν τη φωτιά, αλλά μόνο λιώνουν σε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες πάνω από 1.500  οC.

Φυσικά και υπάρχουν πραγματικά άκαυστα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Για παράδειγμα η θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα και ανόργανο ή και οργανικό επίχρισμα, πέραν της άριστης θερμομόνωσης,  της ηχομόνωσης και της διαπνοής του τοίχου, είναι μια άκαυστη επένδυση του τοίχου, κατηγορίας Euroclass Α2 και δεν έχει καμία σχέση με τη θερμοπρόσοψη με αφρώδη υλικά, είτε αυτά είναι αυτοσβενύμενα, είτε όχι.

Με την εφαρμογή των ενεργειακά αναγκαίων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη ή αεριζόμενη πρόσοψη), η εξωτερική πυροπροστασία των τοίχων θα πρέπει να παραμείνει πλήρης και όχι να υποβαθμίζεται. Για το σοβαρό αυτό λόγο το σύστημα θερμομόνωσης και κυρίως το θερμομονωτικό υλικό και πρέπει να είναι άκαυστο κατηγορίας Α1 ή Α2.

Συμπέρασμα:

Όλοι, ειδικοί και μη, συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να εξασφαλίζεται, εκτός της πυροπροστασίας εσωτερικά των κτιρίων και η πυροπροστασία εξωτερικά των κτιρίων (με άκαυστα υλικά). Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να βελτιωθεί και το θεσμικό πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Κτίρια, όπως πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια, εμπορικά κέντρα, κτήρια γραφείων, κ.ά., δεν πρέπει να θερμομονώνονται με αφρώδη πλαστικά υλικά, αλλά με άκαυστα θερμομονωτικά υλικά.

Στο όνομα της ενεργειακής αναβάθμισης, δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται η πυρασφάλεια των κτιρίων. Όλοι μας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Πολιτείας, για ένα τόσο σοβαρό θέμα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών μας, πρέπει να δείξουμε εγκαίρως την απαραίτητη υπευθυνότητα.

Δεν παίζουμε με τη φωτιά …