Εσωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570 ή B-050 και γυψοσανίδα

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
15/12/2020
Webinar: Πρωτοποριακό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης για την Ενεργειακή και Αντισεισμική Αναβάθμιση και Προστασία του Κτιριακού Κελύφους
01/03/2021

Εσωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570 ή B-050 και γυψοσανίδα

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου:

 1. Γυψοσανίδα
 2. Μεταλλικός Σκελετός
 3. Πετροβάμβακας FIBRANgeo B-570 ή FIBRANgeo B-050
 4. Εσωτερικός Σοβάς
 5. Οπτοπλινθοδομή
 6. Εξωτερικός Σοβάς

Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των συστημάτων ETICS

 • Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη
 • Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης
 • Δυνατότητα δημιουργίας αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (εσοχές, κρυφός φωτισμός, κ.τ.λ.)
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου
 • Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και πιστοποιήσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση από την εσωτερική πλευρά έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκής περιορισμός της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης με FIBRANgeo B-570 ή B-050:

 • Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. λόγω ύπαρξης εμφανούς οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχία σε επαφή με άλλο διαμέρισμα), η επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την εσωτερική πλευρά.
 • Η χρήση συστημάτων πετροβάμβακα εξασφαλίζει παράλληλα με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία της κατασκευής.
 • Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει σε ότι αφορά την ηχομόνωση, για κατασκευές σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση και γενικότερα προβλήματα ηχορύπανσης.
 • Ο πετροβάμβακας επιτρέπει την εξαιρετική διαπνοή του τοίχου και τον παθητικό αερισμό της κατασκευής.
 • Η μόνωση στο εσωτερικό εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα θέρμανσης του χώρου τον χειμώνα ή ψύξης το καλοκαίρι, αλλά και σχετικά γρήγορη απώλεια της θερμότητας ή ψύξης, όταν διακόψουμε αντίστοιχα την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
 • Το χειμώνα παρέχει περισσότερη θερμική άνεση, καθώς η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό χώρο είναι περίπου η ίδια με την επιφανειακή θερμοκρασία των τοίχων. Αποτέλεσμα είναι η κυκλοφορία του εσωτερικού αέρα να μη γίνεται αισθητή, να μην υπάρχει η αίσθηση του ψυχρού τοίχου και να αποφεύγεται το φαινόμενο της επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών και της ανάπτυξης μούχλας.
 • Η γυψοσανίδα είναι ένα υλικό που επιτρέπει παράλληλα τη διακοσμητική παρέμβαση στον τοίχο με τη δημιουργία ιδιαίτερων κατασκευών.