Εσωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570 ή B-050 και γυψοσανίδα

Ενέργειες και δράσεις για συνδυασμένη ενεργειακή και αντισεισμική προστασία το εξωτερικού κελύφους κτιριακών κατασκευών
09/11/2020
Webinar: Πρωτοποριακό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης για την Ενεργειακή και Αντισεισμική Αναβάθμιση και Προστασία του Κτιριακού Κελύφους
01/03/2021
Ενέργειες και δράσεις για συνδυασμένη ενεργειακή και αντισεισμική προστασία το εξωτερικού κελύφους κτιριακών κατασκευών
09/11/2020
Webinar: Πρωτοποριακό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης για την Ενεργειακή και Αντισεισμική Αναβάθμιση και Προστασία του Κτιριακού Κελύφους
01/03/2021

Εσωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570 ή B-050 και γυψοσανίδα

Από ενεργειακής πλευράς, η εσωτερική θερμομόνωση δε συνιστάται ως βέλτιστη λύση, καθώς παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκής περιορισμός της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. λόγω ύπαρξης εμφανούς οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχίας σε επαφή με άλλη ιδιοκτησία κ.α) ή για λόγους ειδικών αρχιτεκτονικών επιλογών (π.χ. εμφανές σκυρόδεμα), η επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την εσωτερική πλευρά. Η θερμομόνωση εσωτερικά εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα θέρμανσης του χώρου το χειμώνα ή ψύξης το καλοκαίρι, και καλύτερη θερμική άνεση το χειμώνα.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου:

 1. Γυψοσανίδα
 2. Μεταλλικός Σκελετός
 3. Πετροβάμβακας FIBRANgeo B-570 ή FIBRANgeo B-050
 4. Εσωτερικός Σοβάς
 5. Οπτοπλινθοδομή
 6. Εξωτερικός Σοβάς

Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των συστημάτων ETICS

 • Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη
 • Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης
 • Δυνατότητα δημιουργίας αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (εσοχές, κρυφός φωτισμός, κ.τ.λ.)
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου
 • Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και πιστοποιήσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση από την εσωτερική πλευρά έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκής περιορισμός της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης με FIBRANgeo B-570 ή B-050:

 • Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. λόγω ύπαρξης εμφανούς οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχία σε επαφή με άλλο διαμέρισμα), η επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την εσωτερική πλευρά.
 • Η χρήση συστημάτων πετροβάμβακα εξασφαλίζει παράλληλα με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία της κατασκευής.
 • Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει σε ότι αφορά την ηχομόνωση, για κατασκευές σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση και γενικότερα προβλήματα ηχορύπανσης.
 • Ο πετροβάμβακας επιτρέπει την εξαιρετική διαπνοή του τοίχου και τον παθητικό αερισμό της κατασκευής.
 • Η μόνωση στο εσωτερικό εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα θέρμανσης του χώρου τον χειμώνα ή ψύξης το καλοκαίρι, αλλά και σχετικά γρήγορη απώλεια της θερμότητας ή ψύξης, όταν διακόψουμε αντίστοιχα την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
 • Το χειμώνα παρέχει περισσότερη θερμική άνεση, καθώς η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό χώρο είναι περίπου η ίδια με την επιφανειακή θερμοκρασία των τοίχων. Αποτέλεσμα είναι η κυκλοφορία του εσωτερικού αέρα να μη γίνεται αισθητή, να μην υπάρχει η αίσθηση του ψυχρού τοίχου και να αποφεύγεται το φαινόμενο της επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών και της ανάπτυξης μούχλας.
 • Η γυψοσανίδα είναι ένα υλικό που επιτρέπει παράλληλα τη διακοσμητική παρέμβαση στον τοίχο με τη δημιουργία ιδιαίτερων κατασκευών.