Επιστημονικό διήμερο «Κτήριο και Ενέργεια» στην Ξάνθη

Πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες που δεν εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
31/08/2012
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση» Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων
27/09/2012
Πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες που δεν εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
31/08/2012
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση» Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων
27/09/2012

 

Επιστημονικό διήμερο με τίτλο«Κτήριο και Ενέργεια» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 στο αμφιθέατρο του Κεντρικού Συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, στην Ξάνθη.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα και, ειδικότερα, η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση. Αυτοί οι ρυθμοί δεν συμβαδίζουν με τους εθνικούς στόχους για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Μπορούν δε να αναδειχτούν και να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων.

Συγκεκριμένα, η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν.

Στόχος της πρωτοβουλίας διοργάνωσης αυτού του Επιστημονικού Διημέρου είναι η ενημέρωση του Τεχνικού και Επιστημονικού Κόσμου, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων επενδυτών και των αντίστοιχων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Αφορά στις τελευταίες εξελίξεις, τις τεχνολογίες και τα καινοτόμα προϊόντα, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και την προετοιμασία για το κτίριο «σχεδόν μηδενικής καταναλωσης ενέργειας» το οποίο και είναι νομοθετημένος στόχος της χώρας για το 2020.

Στα πλαίσια αυτά, μέσω των επιστημονικών εισηγήσεων, θα γίνει παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεθόδων μελέτης, υπολογισμού και κατασκευής κτιρίων με βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά. Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν, καθώς και οι σχετικές συζητήσεις, θα κινηθούν σε τρία επίπεδα:

1. Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Νέες εφαρμοσμένες λύσεις

3.  Τεχνολογικά ώριμες νέες επιστημονικές προσεγγίσεις.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Πηγή: www.econews.gr