Οδηγίες Προφύλαξης από τον Ιό της Γρυπής και τον Κορονοϊός (COVID-19)
25/02/2020
Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες 
28/02/2020
Οδηγίες Προφύλαξης από τον Ιό της Γρυπής και τον Κορονοϊός (COVID-19)
25/02/2020
Θερμομονωτικά υλικά και Πυροπροστασία: Μύθοι και Αλήθειες 
28/02/2020

Εξωτερική Θερμομόνωση με FIBRANgeo BP ETICS plus

Θερμομονώστε σωστά και ικανοποιήστε πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μετάδοσης της φωτιάς!

Η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας με πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS PLUS εξασφαλίζει ολιστική αειφορία, καθώς ως ενεργειακή ασπίδα προσφέρει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και ταυτόχρονα συνθήκες βέλτιστης θερμικής άνεσης, πυροπροστασία, ηχομόνωση, διαστατική σταθερότητα με αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο, μοναδική διαπνοή με συνεχή αφύγρανση.

Η χρήση των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Τοιχοποιίας

Η χρήση του FIBRANgeo BP ETICS PLUS στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής είναι επιβεβλημένη γιατί:

  • Ο χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ= 0,034 W/MK, εγγυάται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
  • Η υψηλή κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά, κατηγορία Α1, εξασφαλίζει απόλυτη πυροπροστασία με υψηλή πυραντίσταση του τοίχου
  • Ο υψηλός συντελεστής ηχοαπορρόφησης α= 0.95, προσφέρει πρόσθετη ηχομόνωση των τοίχων 10-15 dB, μείωση δηλαδή του εισερχόμενου αερόφερτου θορύβου κατά τουλάχιστον 70%
  • Η απόλυτη τιμή διάχυσης υδρατμών, μ=1, επιτυγχάνει ανεμπόδιστη διαπνοή του τοίχου, συνεχή αφύγρανση του από την εσωτερική και εξωτερική υγρασία, με αποφυγή συσσώρευσης υδρατμών σε οποιοδήποτε εξωτερικό ή ενδιάμεσο ενσωματωμένο υλικό και συνεπώς εγγυάται βέλτιστη θερμική άνεση περιορίζοντας την εμφάνιση προβλημάτων κτιριακής παθολογίας και του συνδρόμου του «άρρωστου σπιτιού».
  • Η μοναδική διαστατική σταθερότητα, DS(70,90), στις πλέον ακραίες συνθήκες (70o C και 90% σχετική υγρασία), λόγω της ανόργανης και ανοικτής δομής του φυσικού υλικού της πέτρας εξασφαλίζει απαράμιλλη χρονική αντοχή των υλικών που εφαρμόζεται πάνω στον πετροβάμβακα αλλά και του ίδιου του υλικού.
  • Ως αυθεντικά φυσικό υλικό, με βάση τις προδιαγραφές LEED, έχει εξαιρετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.