Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF

Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013
Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013

Η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελεί την απάντηση για την ολοκληρωμένη θερμική προστασία του περιβλήματος τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια. Η FIBRAN δημιούργησε ειδικά για την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης το FIBRANxps ETICS GF. Είναι ένα ειδικό προϊόν πιστοποιημένο για χρήση σε Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Οδηγία ETAG 004. Η επιφανειακή ρομβοειδή διαμόρφωση εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση των υλικών συγκόλλησης και των επιχρισμάτων, ενώ η ειδική του σύνθεση το καθιστά ένα εξαιρετικά διαπνέον μονωτικό (μ=50-90).

Η εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13164 και έχει κωδικό πιστοποίησης:

XPS – EN 13164 –T3 – CS(10\Y)200-300 – TR 400 – DS(TH)5 – WL(T)1.5

Ο Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD κατόπιν τεχνικής γήρανσης 25ετίας:

0.033 W/mK για πάχος υλικού 20-60 mm,

0.035 W/mK για πάχος υλικού 60-200

Η Κατηγορία ακαυστότητας είναι: Ε

Ως θερμοπλαστικό υλικό επιδεικνύει εξαιρετική διαστατική σταθερότητα σε μεταβολές της θερμοκρασίας και χάρη στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά του απορροφά τις δυνάμεις κάμψης που προέρχονται από τα κτήρια χωρίς κανένα πρόβλημα στα τελικά επιχρίσματα. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θερμομονωτικά υλικά καθώς χαρακτηρίζεται από την καθολική δομή κλειστών κυψελών διαμέτρου 50 μm, με πάχος τοιχωμάτων 1μm, μόνο 3% του όγκου της πλάκας αποτελείται από τα τοιχώματα και το 97% περιέχει αδρανές αέριο, γεγονός που του προσδίδει σε σχέση με άλλα αφρώδη μονωτικά:

  • χαμηλότερη απορρόφηση νερού και επομένως εξαιρετικά σταθερότερο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας σε βάθος χρόνου, και
  • υψηλή μηχανική αντοχή, δηλαδή μεγαλύτερη αντοχή σε κρούση ή διάτρηση, μικρότερες απαιτήσεις για μηχανική στερέωση και δυνατότητα επικόλλησης επενδύσεων λεπτής στρώσης (π.χ. πέτρα, πλακίδια, κτλ.)