Ενεργειακά πιστοποιητικά: οι ανώτατες αμοιβές για κτήρια και συστήματα θέρμανσης

15 Οκτωβρίου η εξίσωση τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
26/07/2012
Επιστημονικό διήμερο «Κτήριο και Ενέργεια» στην Ξάνθη
06/09/2012
15 Οκτωβρίου η εξίσωση τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
26/07/2012
Επιστημονικό διήμερο «Κτήριο και Ενέργεια» στην Ξάνθη
06/09/2012

 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το σχέδιο νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Παράλληλα κωδικοποιείται και επικαιροποιείται η ήδη υπάρχουσα σχετική νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τη θέσπιση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ανώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών καθορίζονται ως εξής:

α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.

β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.

Όσον αφορά στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, το νομοσχέδιο θεσπίζει ανώτατες τιμές οι οποίες είναι οι εξής:

Με εγκατεστημένη ισχύ:

– έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ

– από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ

– από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του συνδέσμουhttp://www.opengov.gr/minenv/?p=4452 έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορούν να αποστέλλονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις για τα επιμέρους άρθρα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Πηγή: www.econews.gr